Vedtak om plassering av nytt bygg for Munch-museet blir ikke behandlet før i 2013. FOTO: JOACIM JØRGENSEN

Museumsvedtak på vent

Planene for et nytt bygg for Munch-museet rykker stadig bakover. Byrådet klarte ikke å legge fram saken denne uka og utsetter vedtaket til en gang i 2013. - Det er kaos blant politikerne på borgerlig side, sier Marianne Borgen (SV).

Onsdag denne uka skulle Oslo bystyre få Munch-saken til behandling fra byrådet. Utredningene for de tre alternativene på Tøyen og de to på Nasjonalgalleriet/Tullinløkka skulle først legges fram før sommeren, deretter ble saken utsatt til høsten. Nå er det klart at den ikke kommer opp før jul. Det betyr at et vedtak om nytt museum til Edvard Munch trolig blir tatt i løpet av det året vi markerer kunstnerens 150-årsjubileum.

- Vi etterlyste byrådssaken i spørretimen fordi den ikke kom på bordet og fikk beskjed om at den er utsatt. Det er skuffende at saken ikke kommer opp som planlagt. Bystyret er avhengig av å få en innstilling fra kulturkomiteen, men den kom ikke. Byrådet må ta ansvar, for det er ønske om å bygge et nytt bygg til Munch-museet og da må byrådet bidra til å få saken i havn, sier Marianne Borgen (SV), bystyrerepresentant.

 

Symbolsk

Marianne Borgen foreslo tidligere i høst at saken skulle behandles 12.12. klokka 12.00 i bystyret, på Edvard Munchs fødselsdag.

- Det ville være en symbolsk og viktig markering, men det var nytt for meg at byrådssaken ikke kommer opp før jul. Byrådet må ta større initiativ for å komme fram til enighet om hvor Munch skal få et nytt hus. Til og med Frp setter av 1,1 milliard kroner i sitt alternative budsjett til nytt museum, primært på Tullinløkka, men Tøyen nevnes som alternativ, sier Borgen, og legger til at mye av rotet rundt behandling av Munch-saken skyldes budsjettkaoset på borgerlig side.

- Det er stor uenighet i de borgerlige budsjettforhandlingene om hvor mye penger kommunen skal bruke på de to nybyggene til Munch-museet og Deichmanske bibliotek. Det er mulig dette er med på å forsinke saken, sier Borgen.

 

Målet røyk

Hallstein Bjercke (V), byrådsleder for kultur og næring, er ikke enig i at saken er utsatt.

- Nei, den er ikke utsatt for det har aldri vært vedtatt at saken skulle behandles 12.12. Vi hadde som mål at den skulle komme opp før jul før vi skjønte at ikke var sannsynlig. Vi fikk utredningene for halvannen uke siden og har hatt for kort tid til å komme gjennom dem. Vi har hatt lange runder om detaljspesifiseringer av utredningene som har gått fram og tilbake mellom partiene. Nå er vi i sluttfasen og det er mulig at vi kan legge fram saken før jul, men bystyret får ikke god nok tid til å behandle den, sier Hallstein Bjercke, og legger til saken vil behandles i et av de første bystyremøtene over jul.

- Så vi kan vente en avklaring på nyåret?

- Ja, jeg er optimist og trygg på at vi kommer fram til en felles løsning, sier Bjercke.

 

På vent

- Det er ikke avgjørende for oss når vedtaket kommer, men at det er godt. Det avgjørende er at minimumskravene til nytt bygg tar hensyn til museumsfaglig basis, det er vi opptatt av. At vi får et vedtak som tar hensyn til dette. Utredningene som skal behandles er basert på samme faglige kravspesifikasjoner som for Lambda, sier Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munch-museet.

- Et arkitektfirma har utarbeidet en skisse for nytt museum på Tøyen, kan det være med på å forsinke saken?

- Nei, det kan jeg ikke se.

- Og hva skjer med Stenersenmuseet?

- Stenersen og Munch ble én organisasjon fra 2010 og hensikten var at begge skulle inn i det nye bygget. Det ligger fortsatt til grunn, men nå er Stenersenmuseet trukket ut av utredningsgrunnlaget på Tullinløkka. På Tøyen er det fortsatt med, sier Stein Olav Henrichsen.

- Er behandlingen av Munch-museet pinlig for politikerne?

- Det vil jeg ikke mene noe om, sier Henrichsen.

mona.larsen@dagsavisen.no