Hav Eiendom annonserte i mars for to år siden at de ville bygge en ny energisentral rett ved Munchmuseet og Operaen, og det ble forslaget fra Kima arkitektur, med en energisentral rett ved strandkanten, som skulle ligge til grunn videre. ILLUSTRASJON: KIMA

Munch-utbyggere får miljøkritikk

Miljømålene er under press, hevder Bjørvika-utvikler, som advarer mot kostnadskutt i Munchmuseet og hovedbiblioteket.

«Kostnadsfokus dominerer KID nå og miljømålene er under press».

Disse ordene faller i et brev fra Hav Eiendom til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), sendt 11. februar.

– Hensikten med brevet er at vi vil at politisk ledelse skal få vite hva som kan skje, sier Geir Inge Juriks, utviklings- og prosjektdirektør i Hav Eiendom.

Hav Eiendom, som eier og utvikler tomter i Bjørvika, uttrykker i brevet sin bekymring for at Kultur- og idrettsbyggs (KID) forsøk på å spare penger i byggingen av Munchmuseet og det nye hovedbiblioteket kan gå på bekostning av miljøresultatene og ambisjonene for prosjektene. Årsaken er at KID angivelig vurderer en annen løsning for kjøleenergi til byggene enn tidligere, for å spare penger.

LES OGSÅ: Avviser omkamp om Lambda

Innsparinger

Etter en budsjettsprekk på over 400 millioner kroner i byggingen av nytt hovedbibliotek, har bekymringene for byggingen av Munchmuseet like i nærheten, vært mange. Miljøpartiet De Grønne bestemte i midten av februar at de ville be byrådet revurdere et museum på Tøyen, dersom det skulle bli billigere enn Bjørvika-museet. Punktum i diskusjonen ble satt da byrådsleder Raymond Johansen uttalte til Aftenposten 19. februar at Munchmuseet skal bygges i Bjørvika, og at det ikke skal koste mer enn 2,7 milliarder kroner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Energiutfordring

I utviklingen av Bjørvika-området har det vært lagt til grunn ambisiøse miljømål, og både Munchmuseet og det nye biblioteket bygges etter såkalte Future Built-prinsipper, for å være mest mulig bærekraftige. Energitilførselen i området har vært en utfordring, og derfor har Hav Eiendom, gjennom selskapet Hav Energi, utviklet en energisentral som kan forsyne området inklusive kulturbyggene til Oslo kommune med kjøle- og varmeenergi.

– Energisentralen ivaretar den overordnede miljøplanen for Bjørvika, som er at byggene skulle hente energi fra sjøvann, sier Juriks.

LES OGSÅ: Omkamp om Lambda i Venstre

Mindre miljøvennlig

At nytt Munchmuseum i Bjørvika skal bygges som passivhus og forsynes med varme- og kjøleenergi fra en energisentral basert på sjøvann, står også i beskrivelsen av det omdiskuterte Lambda-bygget. Men Hav Eiendom frykter at press om å holde kostnadene til kulturbyggene nede, vil få KID til å velge en annen løsning. I så fall betyr det at Hav ikke vil få bygget sin energisentral i det hele tatt, forteller Juriks.

– Det vil bety at heller ikke de andre byggene kan nyte godt av den. Nå haster det veldig å få avklart dette, sier han.

Juriks vet ikke hva KID kommer til å ende med, men han utelukker ikke at de kan komme til å velge å kjøpe en restkapasitet fra Hafslunds sentral, som bruker vann fra Akerselva. Dette vil bli mindre miljøvennlig, forteller han.

– Maskinene må jobbe hardere for å kjøle ned elvevannet, mens vi vil kunne hente sjøvann fra 20 meters dyp på sommeren. Det blir mindre miljøvennlig for kulturbyggene, og det blir markant mindre miljøvennlig for området rundt. Det er synd. For sjøvannsenergien var et av de viktigste målene i Bjørvika, sier han.

LES OGSÅ: Avviser omkamp om Lambda

 

– Miljøambisjonene ikke redusert

Direktør for Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby, avviser at kostnadskutt vil ramme miljøambisjonene for Munch- og Deichman­prosjektene.

– Kultur- og idrettsbygg har ikke redusert miljøambisjonene på vegne av de nye kulturbyggene i Bjørvika, Munch og Deichman. Målet om passiv­husnivå og 50 prosent reduksjon av CO2 og klimagasser står fast.

Det sier Eli Grimsby, som er direktør for Kultur- og idrettsbygg som er ansvarlig for utbyggingen av de nye kulturbyggene. Hun forteller at KID nå er i gang med å finne ulike muligheter for en «optimal løsning» knyttet til varme og kjøling av byggene. Dette gjør de med de samme forutsetninger for både rammebetingelser og miljø og energi som tidligere, forteller hun.

– Foretaket har ansvar for både å bygge og drifte kulturbyggene framover, og vektlegger totaløkonomien i prosjektene.   Det vil si at vi i våre vurderinger vil ta hensyn til både investeringskostnadene og de fremtidige driftskostnadene, sier Grimsby.

LES OGSÅ: Bygger bibliotek med utleiedel