Det var tett med turister som ville få med seg utstillingen «Munch 150» i 2013, både på Nasjonalgalleriet og på Munchmuseet på Tøyen. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Melker Munch-suksessen videre

Jubileet startet som en nedtur, men gikk bratt oppover. Og besøkstall for Munch-museet hittil i år viser at suksessen har fått virkninger også for 2014.

- Jubileumsåret fikk en nedtur i starten, og så gikk det raskt oppover, oppsummerer direktør for Munch-museet, Stein Olav Henrichsen, over telefon mens han symbolsk nok er ferdig med å bestige et fjell i England. Henrichsen understreker overfor Dagsavisen at det spennende med jubileumsårets suksess er at den involverer så mange aktører.

- Da snakker jeg om næringsliv, reiseliv, kunst- og kulturinstitusjoner. Totalt har nærmere 200 ulike organisasjoner og aktører vært involvert i jubileet. Det viser tyngden til Munch, også internasjonalt. Samlet var det bortimot 80 utstillinger, sier han.

Munch-jubileet ble avsluttet 12. desember da kunstneren ville fylt 150 år, og allerede da kunne man konstatere at året hadde vært en større suksess enn man hadde regnet med.

 

21.000 artikler

I går sendte Munch-museet og Nasjonalgalleriet ut sin endelige sluttrapport som slår fast at «Munch 150» trolig er den mest besøkte utstillingen i Norge noen gang.

* I underkant av 500.000 så utstillingen, noe som ga billettinntekter på 11,7 millioner.

* Av disse var 338.000 besøkende hos Nasjonalgalleriet, mens over 140.000 besøkte Munch-museet.

* Besøksutviklingen førte til at varesalg i butikken til Munch-museet ga en økning i inntekter på 2,8 millioner i forhold til 2012.

* Munch-museet på Tøyen økte sitt besøk med nærmere 64 prosent sammenlignet med året før.

* I tillegg fikk jubileet og utstillingen mye medieomtale, også internasjonalt. Utstillingen har fått om lag 3.500 omtaler internasjonalt mot omtrent 4.500 nasjonalt, mens det internasjonalt er blitt skrevet over 21.000 artikler om Edvard Munch.

 

«Gjennom naturen»

Selv om Nasjonallgalleriet tok imot brorparten av de besøkende til «Munch 150» har utstillingen hatt størst effekt på besøket til Munch-museet. Også i 2014 har besøket vært godt i Munch-museet med utstillingen «Gjennom naturen», som er et samarbeid med Naturhistorisk museum på Tøyen.

- Hittil i år har vi et besøk som er 30 prosent høyere enn det vi hadde på samme tid i 2012. Vi har jobbet systematisk med dette over lang tid, og håper at vi nå har fått til en større interesse for museet. Mange kjenner «Skrik», men ikke så mange vet at det er Munch som har malt det. Enda færre vet at han var fra Oslo, og at det finnes et Munch-museum her. Derfor må vi tydeliggjøre Munch-museet mer internasjonalt, sier Henrichsen.

Det brede samarbeidet med nasjonale og internasjonale aktører har gitt grunnlaget for et nettverk som Munch-museet nå vil benytte seg mer av, forteller Henrichsen som for kort tid tilbake underskrev en omfattende samarbeidsavtale med Color Line og Thon Hotell for å formidle Munch til turister.

- Med økende fokus på autentiske lokale opplevelser tror vi Edvard Munchs internasjonale stjernestatus kan bidra til økt oppmerksomhet på Norge, sa Morten Thorvaldsen, administrerende direktør Thon Hotels i en pressemelding som ble sendt ut da avtalen var inngått.

 

Color Line og Thon

For Munch-museet på Tøyens del har jubileet ført til et vesentlig høyere besøk enn i 2012, da avisene skrev om dårlige besøkstall, uro ved museet og konflikten rundt plasseringen av det nye Munch-museet. Henrichsen legger ikke skjul på at det var svært viktig å få en enighet om nytt museumsbygg i jubileumsåret, og planene og kostnadsrammen som byrådet la fram for bygget Lambda i forrige uke lover godt, mener han.

- Jeg er veldig fornøyd med det vi nå får. Arkitektene har vært smidige og jobbet med alle våre ønsker. Det er også gode grunner til at det er blitt et høyere tall på kostnadene enn det var. Det dreier seg blant annet om høyere miljøambisjoner, bedre publikumsfasiliteter og mer midler til sikker fundering av bygget, forteller han.

Flyttingen til Lambda kan også bidra til å forsterke rollen til Stenersenmuseet og samlingen, mener Henrichsen. Stenersenmuseet, hadde kun i overkant av 10.000 besøkende i 2013, mot nesten det dobbelte året før, viser Munchmuseets årsrapport. I år ligger besøket an til å bli langt bedre, blant annet grunnet Sverre Bjertnes-utstillingen tidligere i år.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no