Annonse
Presidentmøte: Emmanuel Macron og Donald Trump, i Paris 13. juli. FOTO: NTB SCANPIX

Med bok om hver sin president

Bokskred fra Dagsavisens utenriksavdeling: Fritt Ord gir støtte til bokprosjekter om Trump og Macron.

Annonse
Kultur

I tildelingsrunden for august, som ble offentliggjort denne uka, har Fritt Ord gitt prosjektstøtte til bøker fra Dagsavisens utenriksreportere Heidi Taksdal Skjeseth og Tone Magni Finstad Vestheim. De har dekket presidentvalgene i henholdsvis USA og Frankrike for Dagsavisen det siste året, og jobber nå med hver sin bok.

Skjeseth har fått 75.000 til manusutvikling av boka «Bedratt. Donald Trumps løgner og kampen for fakta», mens Vestheim får 100.000 til «Macron – Frankrike og Europas redningsmann?». Begge bøkene er planlagt utgitt tidlig neste år.

Løgn

– Det betyr mye å få støtte fra Fritt Ord. Det er viktig økonomisk, og en anerkjennelse av prosjektet mitt, sier Heidi Taksdal Skjeseth. Siden nyttår har hun hatt permisjon fra stillingen i Dagsavisen og vært stipendiat ved universitetet i Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism. Her forsker hun på mediedekningen av Donald Trumps presidentvalgkamp, og i forlengelsen av dette, hvordan mediene forholder seg til spredning av uriktig informasjon i valgkamp og offentlig debatt.

– Under arbeidet i Oxford har jeg skjønt at det er en større historie å fortelle her. Boken min er et resultat både av forskningsprosjektet og mine sju år som USA-korrespondent, sier Skjeseth.

– Jeg skriver om hvordan Donald Trump brukte løgn og usannheter bevisst for å distrahere og for å vinne valget, og hva løgn gjør med demokratiet når folk ikke tror på noe lenger. Polariseringen i USA er så sterk at folk heller velger side enn å undersøke hva som er sant. Ett eksempel er hvordan Trump i flere år har påstått at Obama ikke er født i USA. Jeg har møtt folk som tror på det, men også mange som sier «vet ikke, det har jeg ingen forutsetning for å vite». Effekten av å spre usannheter er at folk blir kyniske og apatiske, sier Skjeseth.

Store reformer

– Heidi og jeg skriver begge om ferske statsledere, som har diametralt motsatt politikk og trekker verden i forskjellige retninger, sier Tone Magni Finstad Vestheim. Hun har blant annet studert litteratur ved Sorbonne-universitetet og menneskerettigheter ved Sciences Po-høyskolen i Paris, der Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron studerte offentlig administrasjon tidlig på 2000-tallet. I år har hun hatt vikariat i Dagsavisens utenriksredaksjon og dekket den franske valgkampen.

– Det var Pax forlag som kontaktet meg for å lage en bok basert på reportasjene mine fra Frankrike, sier Vestheim.

– Macron er en svært ung president som på kort tid har revet opp hele det gamle partimønstret i Frankrike. Nå vil han gjøre store reformer både i Frankrike og i EU. Han er en viktig mann å følge med på når det gjelder arbeidstakernes rettigheter i et moderne arbeidsliv. Boka vil ta utgangspunkt i mine møter med franske velgere.

– Jeg er glad for at Dagsavisen satser på Europa-journalistikk, og glad for at Fritt Ord tilrettelegger for at journalister kan gå i dybden på viktig politisk utvikling i Europa som også berører Norge, sier Vestheim.

– Jeg er stolt over at vi har medarbeidere i Dagsavisen som viser en sånn evne og vilje til å forstå den verden vi lever i, og gleder meg til å lese begge bøkene, kommenterer Dagsavisens redaktør Eirik Hoff Lysholm.

Annonse