«Lite egnet for å skape oppmerksomhet om norsk kultur»

Ny rapport om filmtilskudd finner ingen tegn på at at insentivordningen, som bl.a har fått Tom Cruise og James Bond til Norge, fremmer norsk kultur, slik den er ment.

Den omfattende rapporten fra Menon Economics om Norsk Filminstitutts tilskuddsordninger ble lagt fram på åpningen av Tromsø Internasjonale Filmfestival mandag, med kulturminister Trine Skei Grande tilstede.

Rapporten gjennomgår om tilskuddsordningene som NFI forvalter oppnår de filmpolitiske målene vedtatt av Stortinget.

Les også: Frustrert filmbransje: – Norge går glipp av ny storproduksjon

Menon Economics konstaterer at insentivordningen bidrar til en mer profesjonell og sunn økonomi i norsk filmbransjen. Men: «Ordningens relevans for fremme av norsk kultur, historie og natur synes å være vanskeligere å idenfitisere», heter det i rapporten.

I forskiftene til ordningen, som ble innført i 2015 under kulturminister Thorhild Widvey, heter det: «Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur».

I Kashmir

I fjor ble deler av den kommende James Bond-filmen spilt inn i Nittedal, med 47 millioner i norsk støtte gjennom insentivordningen. I 2017 ble klimakset i actionfilmen «Mission Impossible: Fallout» med Tom Cruise spilt inn på Preikestolen i Rogaland. «I filmen ble dette fremstilt som om helten oppholdt seg i Kashmir», påpeker Menon i rapporten, som understreker: «Teknologi gjør bindingen mellom Norge som objekt for omtale og beskrivelse og Norge som produksjonsland langt svakere nå enn tidligere».

Menon, som tidligere også har utredet pengestrømmen i den norske filmbransjen, anbefaler at insentivordningen i større grad rettes mot norske dramaserier med finansiering og distribusjon gjennom internasjonale strømmetjenester .

Andre sesong av den norskproduserte HBO-serien «Beforeigners» er blant søkerne til insentivordningen for 2020. Her er sju av elleve søkere dramaserier, påpeker Menon i sin rapport.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Insentivordningen er for 2020 på 71 millioner kroner. Tilskuddsordningene for norsk film, drama og spill utgjør 520 millioner kroner for 2019, utenom insentivordningen.

Menon konkluderer at det er stort behov for disse tilskuddsordningene, og at de er relevante for de filmpolitiske målene. Samtidig anbefaler Menon at ordningene gjøres enklere og mer fleksible, blant annet for å imøtekomme behovet for norsk film og drama på andre visningsplattformer enn kino.

Les også: Den nye NFI-direktøren: – Vi kan ikke tvinge folk til å gå på kino for å se norsk film

Grande: – Dette er første skritt

– Nå har vi akkurat fått rapporten fra Menon, og den skal bruke litt tid på å se godt på, kommenterer kulturminister Trine Skei Grande overfor Dagsavisen.
– Jeg er opptatt av at støttesystemet fungerer best mulig. Denne evalueringen er første skritt i en prosess som skal munne ut i nye regler for tilskuddsordningene, og vi skal vurdere dette sammen med NFI. Vi så begynnelsen på en engasjert diskusjon her på filmfestivalen i Tromsø, og jeg gleder meg til fortsettelsen, kommenterer Grande.