Fra filmen «Ranias flukt»: 20-årige Rania i gummibåt på vei fra Tyrkia til Hellas.

Legger om til løpende behandling

– Vi får inn svært mange gode prosjekter og har ikke mulighet til å støtte mer enn en liten andel. Det er ingen garanti for at vi velger riktig hele tiden. «Ranias flukt» er en kjempebra film som vi gjerne skulle støttet, men det gjorde vi altså ikke. Vi har ikke mulighet til å gi alle søkere en utfyllende begrunnelse. Det vil ta for mye tid, sier Ånund Austenå, daglig leder i Viken Filmsenter.

Viken filmsenter mottar 13 millioner til fordeling på produksjonstilskudd og talentutvikling, mens fylkeskommunene betaler driften av senteret.

– Viken Filmsenter dekker fem fylkeskommuner inkludert Oslo, og med et så folkerikt og bransjetett område er vi veldig underfinansiert fra Kulturdepartementet. Hadde Hammer bodd i en annen region, ville han hatt større sjanse for å få støtte fra et regionalt filmsenter, sier Austenå.

– Offentlige midler har nødvendigvis en treghet ved seg for å sikre rettferdig behandling. Men vi har fra 2017 lagt om til løpende behandling av søknader om utvikling av dokumentarfilm, blant annet for å komme i møte endringene i bransjen.

Kan søke

– NFIs tilskuddssystem er plattformnøytralt også for dokumentarfilm. Vi har ved flere anledninger gitt tilskudd til prosjekter beregnet for visning på strømmetjenester på nett. Det er mulig det beror på en misforståelse at Hammer mener vi ikke kan gi tilskudd til slike prosjekter, påpeker Sveinung Golimo, avdelingsdirektør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt.

– Fra 2018 åpner vi for løpende saksbehandling uten søknadsfrister, for å bedre tilpasse oss til prosjektenes behov. Hammer er velkommen til å søke med fremtidige prosjekter. Vi vil gratulere Anders Hammer med den internasjonale suksessen til «Ranias flukt». Det gleder oss at det går godt med norske filmer, enten de har fått tilskudd fra NFI eller om filmskaperne har klart det uten bidrag fra oss. Norske filmskapere er stadig flinkere til å hente penger fra internasjonale kilder, noe som styrker norsk filmbransje, understreker Golimo.