Landsfaderen Einar Gerhardsen holder 1. mai-tale på Youngstorget i 1965, samme år som han gikk av som partileder.

Landsfaderen blir TV-serie

Dokumentarfilmskaperen Erling Borgen planlegger en storstilt TV-serie om selveste landsfader Einar Gerhardsen og det Norge han var med på å skape.

– Jeg vil lage en dokumentarfilm i tre deler som forteller den utrolige historien om hvordan en fattiggutt fra Enerhaugen i det gamle Kristiania kunne bli Norges statsminister i 17 år. Men jeg vil også fortelle en historie om fremveksten av det moderne Norge, sier journalist og dokumentarfilmskaper Erling Borgen, som har vært i gang med arbeidet med prosjektet i et par år allerede.

– Godt i gang

Hans produksjonsselskap Borgen Production fikk nylig tilkjent 125.000 kroner i støtte fra Norsk filminstitutt (NFI). Pengene skal gå til et forprosjekt for dokumentarserien, som lages for NRK. Også NRK har bevilget noe støtte hittil på veien, men Borgen understreker at arbeidet med å få finansiert hele serien ikke er avsluttet ennå.

– Finansieringen er ikke helt klar, men arbeidet med serien er godt i gang, sier Borgen, som likevel vegrer seg for å si noe konkret om når dokumentaren er ferdig.

– Men jeg har gjort mye research og flere viktige intervjuer med ulike mennesker om Gerhardsen, både i inn- og utland, Jeg har også samlet inn mye fint bildemateriale, sier Borgen.

Familiefaren

Borgen har blant annet samarbeidet godt med Einar Gerhardsens familie.

– Barnebarna Marte og Mina Gerhardsen har fortalt meg noen nydelige historier om bestefaren, sier Borgen, som også har fått låne materiale fra Gerhardsens sønn Rune. Som noen unike 8 millimeter-filmer, der man får et levende inntrykk av Einar Gerhardsen som familiefar og bestefar. Slike klipp ble også brukt i den svenske dokumentarserien om Olof Palme som kom for noen år siden. Klippene gjorde at man kom ekstra tett innpå Palme som menneske. Det er også Palme-filmen om Sveriges store og omstridte statsmann som inspirerte Borgen til å lage en lignende serie om Norges egen landsfader, Einar Gerhardsen.

– Ja, jeg ble inspirert da jeg så den Palme-serien. Jeg tenkte at det nesten er utrolig at ingen har laget dokumentarfilm om en av Norges største politikere gjennom tidene, sier Borgen, som selv føler seg som et barn av Gerhardsen-epoken. Født i 1948, vokst opp på ett rom og kjøkken på Bislett med foreldrene og søsteren Marianne Borgen (nåværende ordfører i Oslo), før de fire flyttet inn i ny leilighet i drabantbyen Veitvet i Groruddalen, som vi kan kalle «Gerhardsen-land». 68 år gamle Borgen er vokst opp i det Norge som gjennomgikk en enorm forvandling i tiårene etter 2. verdenskrig. Det skyldtes i hovedsak framveksten av den norske velferds- og industristaten, som Einar Gerhardsen var en av hovedarkitektene bak.

– Jeg har virkelig fått et gjensyn med min egen barndom i arbeidet med denne filmen, sier Borgen til Dagsavisen.

– Minst 1,6 millioner mennesker er over 60 år i Norge, og alle hadde de på en eller annen måte et forhold til Einar Gerhardsen. Men for meg er det minst like viktige at den oppvoksende slekt også får vite hva slags samfunn Norge var en gang, sier han.

Lyse og mørke sider

Men Erling Borgen er også veldig klar på at TV-serien på ingen måte skal bli en, eneste stor hyllest til landsfaderen.

– Dette er ingen Wikipedia-artikkel, men et dokumentarisk og journalistisk prosjekt om Gerhardsens både mørke og lyse sider, hevder Borgen.

– Noen hadde jo nesten et religiøst forhold til ham, og takket ham nærmest for maten hver kveld?

– Einar Gerhardsen hadde en suggererende, mild og fin stemme, men han var selvsagt også en knallhard maktpolitiker. Arbeiderpartiet var som kjent ingen søndagsskole, påpeker Borgen, som kommer til å ta for seg omstridte politiske hendelser som Gerhardsens Kråkerøy-tale i 1948. Den åpnet for Ap-statens intense overvåking av norske kommunister og annerledestenkende på venstresida. Gerhardsen var også involvert i flere tøffe konflikter om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, som striden om norsk medlemskap i NATO og atomvåpen, debatter som fikk Borgen selv til å gå til Ap-utbryterne i Sosialistisk Folkeparti (SF), forløperen til SV.

– Den brutale maktkampen mellom Einar Gerhardsen og Haakon Lie hører også hjemme i denne filmen. Det samme gjør mistenkeliggjøringen av Gerhardsen-familien selv. Enkelte i LO og Ap mente jo familien var blitt infiltrert av KGB, sier Borgen, som også vil fortelle om Einar Gerhardsens politiske virksomhet også etter at han gikk av som partileder og statsminister. Bak fasaden

– Han var ingen vanlig pensjonist, og var aktiv i partiet lenge etter at han gikk av som partileder i 1965, slår Borgen fast.

– Men først og fremst handler TV-serien om dette: Den fattige arbeidergutten fra Enerhaugen som kom til å representere drømmen om det nye, frie og lykkelige Norge – samtidig som det bak den idylliske fasaden også eksisterte en hard politisk virkelighet og kamp.

– Traff du Einar Gerhardsen noen gang selv?

– Nei. Det vil si, da jeg var en ung rådgiver for SF i Stortinget i 1969 – da så jeg ham gå gjennom korridorene der. Men jeg våget selvsagt ikke snakke til ham. Han var jo selveste landsfaderen!