Hva med å høre Skrik på den nye kunstappen? FOTO: NTB SCANPIX

Lager app for museum

Mobiltelefonen skal involvere deg og familien når du er på kunstutstilling.

Den digitale hverdagen er over oss. Det gjelder også for kunstinstitusjoner som Henie Onstad Kunstsenter, Nasjonalmuseet og Munch-museet. For torsdag starter testingen av en ny kunstapplikasjon, også kalt app. Ved å bruke din egen smarttelefon skal museumsbesøket bli mer interaktivt og du skal som besøkende bli involvert på en ny måte.

- Vi ønsker å tilrettelegge for at barnefamilier kan gjøre noe sammen når de besøker en kunstutstilling, sier Hilde Fauskerud, museumspedagog og webansvarlig ved Lillehammer Kunstmuseum og initiativtaker til appen.

 

Opplevelse

Denne kunstappen skal etter planen i bruk på sju museer og kunstinstitusjoner i 2013. Dermed møter de kravet om å ta i bruk digitale medier ved å utforske hvordan en app, og teknologien rundt, kan integreres, samtidig som det gir nye kunstopplevelser til brukerne, altså publikum.

Det er hovedsakelig barnefamilier og ungdom som skal nås med den nye teknologien. Det er Nasjonalmuseet, Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Haugar Vestfold Kunstmuseum, Drammens Museum, Astrup Fearnley Museet og Lillehammer Kunstmuseum som er gått sammen om å utvikle en felles app som skal formidle kunst på et nytt vis. Mobile digitale verktøy kan dermed bli tatt i bruk for å tilrettelegge for samtaler, lek og aktiviteter i museet.

- Vi er ikke i mål med hvordan appen fysisk skal fungere, tvert imot, vi er bare i startfasen. Men vi vil lage en app som ikke bare er en enveisformidling, for vi vil også skape en aktivitet og deltakelse hos disse målgruppene. Du kan tenke deg at når du kommer i museet, så får du en formidling på øret der man kanskje har en dialog med brukeren. Så kan man stoppe opp og gjøre aktiviteter ved verket, eller at det kan lede til aktivitet i et verksted. Dette fordi vi tror at hvis en barnefamilie for eksempel vil bruke en dag på kunstmuseum, så har de lyst til å gjøre noe sammen. Det aller viktigste er handlingen appen leder fram til, sier Fauskerud.

 

Testing

Fauskerud mener det er viktig å involvere målgruppene relativt tidlig i prosessen. Derfor skal de i gang med brukertesting torsdag.

- Da vil vi snakke med barna om mobiltelefoner og om apper de liker og ikke liker, sier Fauskerud.

Det gjenstår fortsatt en del arbeid før appen er ferdig og klar til bruk.

- Vi ser for oss at man kan bruke sin egen mobiltelefon, eller at man får låne en på museet. Vi har jobbet med dette en liten stund nå og har sett på hvilke kunstverk vi vil formidle. Men hvordan appen skal være og hvordan den blir, er fortsatt åpent. Her vil resultatene vi kommer fram til i brukertestingen og arbeidet som gjøres underveis være avgjørende. Vi ser for oss at det blir lansering av appen høsten 2013, sier Fauskerud.

Samarbeidsprosjektet vil være basert på brukerinvolvering og brukertesting og vil være tett knyttet til forskning. Making Waves vil levere de tekniske løsningene.

espen.rusdal@dagsavisen.no