Ansvarlig redaktør i Utrop, Majoran Vivekananthan, syns ikke Frp viser spesielt stor forståelse for hva ytringsfrihet faktisk betyr når de nå kutter støtten til Norges første flerkulturelle avis. FOTO: INA INGLINGSEN

Kutter støtte til flerkulturell avis

Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) kutter hele pengestøtten fra sitt departement til den flerkulturelle avisen Utrop, og til det flerkulturelle tidsskriftet Samora.

«Lykke til og gratulerer med dagen» avsluttet barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) sitt brev til Utrop da den fylte ti år i fjor, etter først å ha berømmet den flerkulturelle avisen for å «bidra med flere stemmer i samfunnsdebatten» og «løfte fram viktige spørsmål rundt felles verdier».

I årets statsbudsjett kommer resten av «gaven»: Inkluderingsminister Horne foreslår å kutte hele støtten på 500.000 kroner til Utrop fra potten kalt «tilskot til nasjonale ressursmiljø».

– For oss er dette dramatisk. Fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har vi fått vite at «det er gjort en politisk beslutning» om å kutte hele støtten. Jeg føler at vi blir straffet for noe, selv om vi hele tida har vært en uavhengig, partipolitisk og religionsnøytral avis, sier Majoran Vivekananthan, som er ansvarlig redaktør i Utrop, til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Under beltestedet

Utrop er den første flerkulturelle avisen i Norge, med et opplag på 2000 papiraviser, rundt tre ganger så mange lesere, og rundt 30.000 unike brukere på nett.

– Vi har lenge fryktet at Frp ønsket å ramme Utrop, men hadde håpet at Høyre sikret at det ikke skjedde. Der tok vi feil. Det føles som et slag under beltestedet at en minister fra akkurat Frp kutter støtten vår. Vi har oppfylt alle vilkår til budsjett og rapportering, er medlem i Mediebedriftenes Landsforening og retter oss etter Redaktørplakaten som andre aviser. Det oppleves som at støtten kuttes fordi de ikke liker noe vi har skrevet, sier Vivekananthan.

Konkrete bidrag

Ifølge statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skyldes dette at midlene i statsbudsjettet for 2016 er «konsentrert om organisasjoner som bidrar både helt konkret med integreringsarbeidet, og som samtidig deltar i den offentlige debatten med erfaringer og synspunkter».

– Her er det lagt vekt på å få med et mangfold av meninger blant organisasjonene. I forslaget er det ikke funnet plass til tidsskrifter og aviser som Utrop, skriver han i e-post til Dagsavisen, som svar på vårt ønske om å få Solveig Horne i tale.

Terning legger dessuten til at Utrop i 2015 fikk 800.000 kroner i tilskudd fra produksjonsstøtteordning under Kulturrådet.

LES OGSÅ: Kan stoppe kutt

Forstår ikke ytringsfrihet

Majoran Vivekananthan er ikke imponert over resonnementet:

– Hvis statssekretæren mener at en avis ikke bidrar til den offentlige debatten, så har han ikke skjønt hvordan mediene fungerer. Han har kanskje heller ikke forstått forskjellen mellom organisasjon og media. Utrop kan ikke være en aktivistorganisasjon som får fram bare synspunkter som Frp er enige i. Det er underlig at Frp, som snakker så mye om ytringsfrihet, ikke har forstått dette. Et argument må møtes med et annet argument, ikke med forsøk på utslette hele meningsmotstanderens eksistens, sier han.

Vivekananthan bekrefter at Utrop får publikasjonsstøtte, men poengterer at denne er til produksjon og utgivelse, ikke drift.

– Omsetningen vår er på tre-fire millioner kroner i året. 500.000 kroner betyr mye for oss. Vi vil måtte kutte i antallet sider, kanskje også i antall utgivelser. Dessuten forsvinner mye av dokumentasjonsrollen Utrop spiller rundt mye av det som skjer av stort og smått i det flerkulturelle Norge, sier han.

LES OGSÅ: Rekordmye oljepenger smører budsjettet

Samora kuttes

I forslaget til statsbudsjett legger Solveig Horne dessuten opp til å kutte hele støtten på 500.000 kroner til det flerkulturelle tidsskriftet Samora.

– Jeg håper det er en glipp. Vi er et ressursmiljø som gjennom 37 år har styrket flere generasjoner menn og kvinner med minoritetsbakgrunn, og som har vært fødselshjelper til Antirasistisk Senter og MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner. Til oss kommer unge mennesker for å lære og bygge nettverk. Mister vi de 500.000 kronene, betyr det nedleggelse. Det er et stort tap, som vi ikke har råd til. Stortinget må ordne opp i denne feilen, sier Khaled Salimi, som står som ansvarlig redaktør for Samora, til Dagsavisen.

 

HRS beholder støtten

Samtidig som Utrop og Samora kuttes, beholdes støtten til den sterkt innvandringskritiske stiftelsen Human Rights Service, der Hege Storhaug er talsperson.

Human Rights Service får fra inkluderingsminister Solveig Hornes (Frp) departement 1,85 millioner kroner. Det er det samme beløpet som i år, og mer enn en dobling av støtten de fikk i 2014.

Hun prioriterer dermed ulikt Oslo kommune, hvor byrådet i sitt forslag til budsjett går inn for å fjerne støtten på én million kroner, som Carl I. Hagen fikk kjempet inn i fjorårets budsjett.

Med et svekket Frp i Oslo, og et kommende skifte i byråd, vil neppe den lokale støtten gjeninnføres.