Kunst

Lars Elton: «Oslobiennalens intensjoner er gode, men gjennomføringen imponerer ingen»

Oslobiennalen er blitt anklaget for å være usynlig og lite tilgjengelig. Etter at de gikk på en budsjettsmell, har første hode falt. Nå raser debatten.

Oslobiennalen er under sterk kritikk. Her Gaylen Gerbers malte en tyskerbrakke i Myntgata-kvartalet.