- I Palestina stusser man over at jeg skal til Oslo for å synge for Gaza. Oslo-avtalen klinger ikke like bra i mange palestinske ører. Men jeg forklarer dem hvor mange i Norge som støtter den palestinske saken, sier Rim Banna. FOTO: HANDOUT

- Kunst er våpen i motstandskamp

Hvordan skal israelske myndigheter angripe en person som fører motstandskampen ved å synge, spør artisten Rim Banna. I morgen opptrer hun på Melafestivalen. - Jeg kunne aldri sunget med en israelsk artist, sier hun.

Den palestinske artisten snakker med Dagsavisen på telefon i forkant av morgendagens konsert i Oslo under Melafestivalen. Banna er hjemme i Nazareth, der hun bor med familie. Hun skal også holde konserter i Trondheim til inntekt for ofrene i Gaza-krigen.

- Jeg ringte venner mens krigen pågikk i Gaza. Det var en forferdelig krig, en brutal massakre. En av mine venner der mistet nesten hele familien. I tidligere konflikter har det også vært forferdelig, men ikke på denne måten. Israel har sett ut til å ta mer hensyn til verdensopinionen. Men ikke denne gangen. Nå trengs hjelp, som psykologisk hjelp til barna som er ofrene for krigen, sier Banna.

 

- Ble skadet i demonstrasjon

Den politiske artisten mener befolkningen på Gaza har en særegen styrke.

- I de brutale bildene av krigen var det noen bilder av barn som badet blant nedrevne hus. Folk gifter seg i Gaza, til tross for krigen. De vil leve videre, de elsker livet, sier Banna.

- Hvordan oppleves det som palestiner at så mange ofre var barn?

- Det er forferdelig. Jeg blir opprørt. Men samtidig kan jeg ikke bli for opprørt. Det palestinske folket trenger styrke og god energi. Jeg har mange følgere på Twitter og Facebook. Jeg vil være en som gir styrke til befolkningen på Gaza. Men det er vanskelig å ikke bli opprørt når man ser bilder av drepte barn. Samtidig er det ikke første gangen det drepes barn på Gaza-stripen, sier Banna, som mener hennes rolle er å delta.

- Det er ikke sånn at jeg spiller på konsert, er lei meg og reiser hjem. Jeg deltar i demonstrasjoner. Sangeren sier hun ble skadet da hun deltok i en demonstrasjon i første uke av Israels militære operasjon på Gaza-stripen.

- Jeg ble truffet i ansiktet. Metodene som ble brukt for å angripe demonstranter fra israelsk side, var nedverdigende. Det ble brukt kloakkvann mot demonstranter.

 

Kunst som motstandskamp

Gjennom intervjuet bruker Banna betegnelsen «martyrer» om aktører i den palestinske motstandskampen.

- Under Gaza-krigen klarte motstandsbevegelsen å gjøre israelerne bekymret og det var nok en overraskelse for israelske soldater. De svarte på det at sivilbefolkningen ikke kan bli drept og dø i stillhet, sier Banna, som viser til at hun bruker begrepet martyr om dem som mister liv i motstandskamp også utover det militære, som i kamp for ideer.

Hun avviser at det har noe spesifikt med Hamas å gjøre.

- Selv er jeg ikke pro-Hamas, men jeg er ikke «pro» noen. Men i møte med israelsk aggresjon hadde man ikke noe annet valg enn å angripe Israel. Frihetsbegrepet er viktig for meg. Jeg er ikke tilhenger av noen form for fundamentalisme, verken islamistisk eller annen fundamentalisme.

- Tenker du ikke at det å holde på med kunst er meningsløst når det er volden og geopolitikken som vinner?

- Helt siden jeg var barn, har jeg ønsket å bli aktivist. I løpet av okkupasjonen av Palestina har israelerne ønsket å ødelegge menneskets innside. De ønsket at vi skulle slutte å synge, gå på kino og delta i kulturelle aktiviteter. De ønsket at vi skulle gi opp og forlate våre hjem, sier Banna, som understreker at det ikke er kommersielle sanger hun synger, men palestinsk, tradisjonell musikk med et politisk budskap.

- Jeg synger blant annet for å påvirke den europeiske opinionen. Israelerne ønsker å framstille oss som et «rått folk». Man kan føre motstandskamp på flere måter. Jeg tror det plager israelske myndigheter at palestinere holder på med kunst og kultur. Hvordan skal man angripe en person som synger, spør Banna.

- Kunne du ha opptrådt med en israelsk artist?

- Aldri. Jeg kan aldri synge med noen som representerer en stat som har torturert mitt folk, ydmyket oss, ødelagt husene våre og drept våre barn.

Banna har vært klar i sin støtte til de arabiske revolusjonene siden disse startet i Tunisia i 2012.

- Det er trist å se at terroristgrupperinger nå har stjålet revolusjonene og bruker dem til det hva det skulle være.

 

Ikke velkommen i alle land

Selv mener hun den ikke er over. Banna nevnes som en av stemmene eller «sounden» til revolusjonene.

- Jeg var en av de første som støttet dem. Jeg tenkte ikke på hvorvidt jeg ville «tape på» å støtte dem ved at enkelte land ikke ville lenger ville invitere meg for å opptre.

- Hvilke land har nektet deg å opptre i etterkant?

- Enkelte arabiske land har valgt å ignorere meg som artist. Jeg opptrådte i Egypt i juni. Det var en sterk konsert. Jeg sang blant annet om politiske fanger. Sikkerhetspolitiet var ikke helt komfortable med den konserten. Men jeg kommer til å søke om visum igjen, sier Banna.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no