– Kulturskolen fortjener egen melding

Kulturskolerektorer går nå sammen og ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om kulturskolen. Etter over 50 år fortjener kulturskolen dette, mener de.

 

– Kulturskolen har nå eksistert i over 50 år. Jeg syns det er helt naturlig at vi nå får vår egen stortingsmelding. Vårt skoleslag har 100.000 elever og 2.650 årsverk, noe som gjør at vi ruver i kulturlandskapet, sier kulturskolerektoren i Kristiansand, Sjur Høgberg til Dagsavisen. Han legger til:

– Jeg kan nevne minst 10 andre offentlige utredninger og stortingsmeldinger der vi får «hederlig omtale». Det er tipp topp, det, men kulturskolen fortjener en egen melding for å styrke dette skoleslagets videre utvikling.

«Rimelig»

Som rektor ved kulturskolen i Kristiansand er Høgberg med i Storbynettverket, som representerer kulturskolene i de 10 største, norske byene. (Oslo, Bærum, Fredrikstad, Drammen, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Sandnes, Trondheim og Tromsø) De ber nå om at regjeringen leverer en egen stortingsmelding om kulturskolen. De syns det er «rimelig» at regjeringen kommer med en egen melding «der både skolens fundament så vel som utfordringer og muligheter gis fornyet oppmerksomhet og en tydelig retning videre», som det heter i en pressemelding storbyrektorene nå offentliggjør.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Slo seg sammen

Dette sier rektorene vel vitende om at regjeringen faktisk kommer med en stortingsmelding om kulturskolen i løpet av høsten 2020. Dette er rektorene selvsagt svært positive til. Det de ikke liker, er at den kulturskolemeldingen Stortinget bestilte i juni i fjor fra Kunnskapsdepartementet, skal inngå som en del av en større melding om barne- og ungdomskultur. Fra før har regjeringen lovt at Kulturdepartementet skal levere historiens første melding om barne- og ungdomskultur.

Dagsavisen kom så 13. august med nyheten om at kulturminister Trine Skei Grande (V) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har slått seg sammen for å levere denne brede barne- og ungdomsmeldingen.

– Det blir kunstig at to departementer skal lage to stortingsmeldinger, som begge handler om barn, ungdom og kultur. Så da hopper vi ut av sektorene våre og så gjør vi det sammen, sa Sanner til Dagsavisen.

– En tvilsom oppfølging av Stortingets vedtak. Det kan være uheldig for kulturskolefeltet å bli «druknet» i en større, mer generell stortingsmelding, mente blant andre SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård.

Nå går altså Storbynettverket ut og sier det akkurat samme. «Produktet bør publiseres i to separate meldinger», skriver de.

Saken fortsetter under bildet.

Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner. Foto: Siri Øverland Eriksen

Les også: - Det kan være uheldig for kulturskolen å bli "druknet" i en større, mer generell stortingsmelding

Trenger reform

Kulturskolerektorene peker dessuten på skoleslagets faglige bredde, store utbredelse og høye elevtall, og at det sikres viktig talentsatsing og rekruttering til både norsk og internasjonalt kulturliv. De mener også at tida har kommet for at staten tar mer ansvar for kulturskolen, som i dag er kommunalt eid, for å sørge for at tilbudet blir like bra over hele landet. Det trengs reform, mener de, og skriver: «Sist ute med reformtiltak er nå Sverige, med egen omfattende kulturskolemelding til Riksdagen og en regjeringsproposisjon med 9 nasjonale målsettinger for kulturskoleutviklingen. Storbynettverket mener vi er tjent med at det ligger lignende ambisjoner til grunn for de norske skolene».

Les også: Kulturskolen glemmes ikke

Vil ha med staten

Rektor ved kulturskolen i Bergen, Mardon Åvitsland, kan nesten ikke få understreket nok hvor viktig det generelt er for kulturskolene at regjeringen i det hele tatt kommer med en stortingsmelding. Det er nemlig et tydelig signal om at staten er klar for mer ansvar, og at ikke alt ansvar skal overlates til kommunene, mener Åvitsland.

– Dette er en stor begivenhet, og det viktigste er jo at meldingen blir god. Jeg har vært rektor i kulturskolen mer enn 30 år, og dette er noe vi har jobba for minst like lenge. I alle våre møter har vi snakka om det: «Hva må til for at vi får sentrale myndigheter og politikere til å mene noe om kulturskolen?» forteller Åvitsland.

– Vi drømmer om et samarbeid mellom stat og kommune. Det vi frykter nå, er at ikke det blir satt inn nok ressurser på å utrede kulturskolesaken, som er stor nok til en egen melding.

Les også: Trumps stab med egen emneknagg for å få presidenten sparket

 

Kulturskolen

* De første kommunale kulturskolene kom i Norge fra 1962. De startet som musikkskoler, men med tida har tilbudet blitt bredere, med teater, dans og visuell kunst.

* I dag er alle kommuner lovpålagt å ha et tilbud til barna, men det er store variasjoner i hvor godt det er. Noen steder er det ventelister, andre sliter med lavt elevtall. Det er ingen nasjonale retningslinjer som går på innhold.

* Høsten 2020 skal regjeringen komme med den aller første stortingsmeldingen om kulturskolen.