Norsk kulturbransje ønsker å styrke eksisterende ordninger og invitere utlendingene inn. – Vi er et bitte lite land, men er det noe vi kan by på, er det oss selv, landet vårt og å invitere folk inn i våre miljøer, sier Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

Kulturministeren lytter til bransjen

Det tror Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway er en god vei å gå: – Mange ordninger fungerer godt allerede.

 

– En kan jo tillate seg å være både kreativ og innovativ, men vi må også passe på å stimulere det som allerede fungerer, sier Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

I går var hun en av flere representanter fra norsk kunst- og kulturbransje som var invitert til Munch-museet, til en rundebordskonferanse om hvordan man kan satse på norsk kultur som næring, etter invitasjon fra kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Kulturdepartementet.

Norsk kultur attraktivt

Argumentene som gikk igjen i samtlige bransjer som representerer kunst- og kulturfeltet, var at mange ordninger allerede fungerer svært godt. På alle kulturfelt, er norsk kunst og kultur attraktivt og etterspurt i utlandet, som resultat etter lang jobbing og lobbing i hver bransje, og at det mest avgjørende for videre utvikling, er at ordningene må styrkes gjennom økt støtte og økonomisk satsing.

Et eksempel på en ordning som fungerer, og som får internasjonale aktører til å få øynene opp for norsk musikk, er Øya International, som har eksistert i 12 år.

– Vi har blitt flinke til å arrangere møteplassene, og det er viktig for oss at møteplassen blir et sted der norsk og internasjonal bransje møter hverandre. Sånne møteplasser som blant annet Øya, by:Larm, Ultima er en god og effektiv metode for hele kunstfeltet, sier Finnskog.

Må by på oss selv

– Det er viktig å reise ut, men også – som alle bransjeaktørene er inne på – å invitere internasjonale kjøpere, festivaler, gallerier og kuratorer, til Norge. Vi er et bitte lite land, men er det noe vi kan by på, er det oss selv, landet vårt og å invitere folk inn i våre miljøer, mener Finnskog, i likhet med de andre bransjeaktørene som var til stede på rundebordshøringen.

– Vi kan showcase musikken, og det er mulig å jobbe i våre studioer. Vi samarbeider med musikklivet om gjester som bransjen ønsker å møte, tar dem med på aktiviteter og viser frem de gode musikkmiljøene vi har. Øya International er en slik miljøfaktor. Vi og Øya har brukt veldig lang tid på å bygge opp dette programmet, og de er et viktig element i internasjonalisering og økt eksport av norsk musikk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viktig med nettverksatsing

I en stadig mer digitalisert verden, tror Finnskog at nettverkene blir svært verdifulle.

– Vi ser at alle møteplasser blir nyttige. Det er effektivt, billig, og vi har jobbet langsiktig med å utvikle disse nettverkene, så dette kan vi ganske godt. Når de gode nettverkene er på plass, må vi passe på at de vedlikeholdes.

Samtidig mener Finnskog at man må stimulere de tiltakene som gir merverdi og som allerede fungerer.

– Vi må passe på så vi ikke setter oss ned og er «superkreative». Vi i bransjeorganisasjonene skal ha kompetanse på hva som funker og som må styrkes. Vi baserer vår strategi basert på innspill fra vår bransje. Derfor er det viktig at både Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet lytter til bransjen. Det tror jeg er en god vei å gå.

Kreativ næring i vinden

Satsing på kreativ næring har vært veldig i vinden det siste året. Music Norway jobber med dette, og er et virkemiddelapparat for Kulturdepartementet, og rådgiver for musikkfeltet til Utenriksdepartementet. Når Music Norway skal utvikle tiltak for næringsutvikling, skal de henvende seg til Innovasjon Norge for midler og kompetanse, som er virkemiddelapparatet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Finnskog forteller at det tidligere har vært tungt for kreativ bransje å komme til orde hos Innovasjon Norge.

– Men nå skjer det fine ting. Innovasjon Norge åpner mer opp, og jeg håper de får gehør for denne satsingen i sitt departement. Jeg håper det resulterer i vilje til å investere friske midler i satsingen på kreativ næring.

Les også: Alt om Øya 2016

Norge er «billig»

Finnskog ser en vekst, og at det investeres i immaterielle rettigheter i hele verden, det vil si eierskap av kunstnerisk innhold.

– Dette har vi liten historikk og tradisjon for i Norge, så her er det noe som må utredes, og akkurat nå er Norge litt sånn åpen dør. Du kan komme hit og kjøpe våre rettigheter når som helst. Vi inviterer jo utenlandske aktører, inn, men det er en utfordring hvis alle de som kommer hit og signerer norske artister uten at et norsk selskap blir med på ferden.

Derfor mener Finnskog man må ta vare på norske selskaper og styrke disse, slik at de blir attraktive og konkurransedyktige internasjonalt.

– Da er det viktig å tenke ikke bare på talentutvikling, men også på bransjeutvikling. Når Vegard Waske i Mandelbaum AS signerer norske artister, som Cashmere Cat, så investerer Vegard i artisten og jeg i Vegard Waske.

Waske deltok også i rundebordskonferansen, og hadde følgende poeng til de fremmøtte:

– Det er kanskje en utfordring her, at sånne som Cashmere Cat etter hvert flytter til USA og skatter der, men firmaet mitt er her i Norge og jeg skatter her.