Forlegger Arve Juritzen frykter færre norske forfattere får utgitt bøkene sine med den nye bokloven. FOTO: NTB SCANPIX

- Kulturministeren 
har dummet seg ut

At Thorhild Widvey har godkjent en bokavtale uten spesifiserte litteraturabonnement som sikrer bredde i norsk litteratur er en tragedie, mener Arve Juritzen.

- Her har kulturministeren dummet seg ut. Uten litteraturabonnementene er det færre norske forfattere som får utgitt bøkene sine. Sammen med fastprisen er bokhandlernes plikt til å lagerføre nye, norske bøker det viktigste kulturpolitiske virkemiddelet, sier forlegger Arve Juritzen til Dagsavisen.

Det var mandag ettermiddag at Kulturdepartementet sendte ut pressemeldingen om at kulturminister Thorhild Widvey (H) har godkjent bokavtalen, som sikrer fastpris på nye bøker første året etter utgivelse. Avtalen er framforhandlet av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, og minner veldig om avtalen som har vært gjeldende siden 2009.

 

Færre debutanter

Men én vesentlig forskjell er at man i den forrige avtalen hadde fire typer litteraturabonnementer, som gjør at bokhandlerne mottar et bestemt sortiment av førsteeksemplarer av utgivelser i ulike kategorier. Kulturabonnementet gir eksempelvis samtlige bøker fra medlemsforlagene som er del av Kulturrådets innkjøpsordning, mens breddeabonnementet gir et eksemplar av alle nye titler innen sakprosa, skjønnlitteratur, billigbøker eller verk. Bokhandlerforeningen var forpliktet til at minst 300 bokhandlere skulle ha bredde- eller kulturabonnement.

I den nye avtalen står det imidlertid kun at partene skal ha en kollektiv abonnementsordning og at den skal sikre størst mulig spredning av litteratur.

Dette gjør det vanskeligere å få gitt ut norske debutbøker, mener Arve Juritzen.

- Abonnementene betyr tap for bokhandlene, men å dyrke fram ny, norsk litteratur er prisen vi alle betaler for de særvilkår myndighetene gir bokbransjen. Nå har Bokhandlerforeningen fått en gunstig avtale uten å forplikte seg til å føre nye, norske romaner. I år har vi gitt ut 11 debutanter, og det har kostet oss over 3 millioner kroner, som er hele overskuddet vårt. Hadde det kommet en god abonnementsordning, hadde det vært et incitament til å melde seg inn i Forleggerforeningen, men nå tvinges vi til å slutte å gi ut så mange debutanter. Neste år kan det være snakk om én eller to, sier Juritzen.

Administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarrson, forsikrer om at litteraturabonnement vil komme som vedlegg til avtalen. Men de er ennå ikke framforhandlet, selv om kulturdepartementet allerede har godkjent avtalen.

- Vi vil gjøre et grundigere arbeid og abonnementene kommer trolig tidlig på høsten, sier han.

Grunnen til at de to foreningene ønsker nye typer ordninger, er at de ikke har nådd målet om at så mange som 300 bokhandlere har kultur- eller breddeabonnement.

- Vi må se om det er behov for å gjøre endringer og vi vil lytte til synspunkter fra bokhandlere, forleggere og forfattere, sier Einarsson.

Juritzen mener på sin side at Forleggerforeningen nå sitter med dårlige forhandlingskort når Bokhandlerforeningen har fått bokavtalen uten større forpliktelser om abonnement.

- Kulturministeren burde sendt avtalen tilbake og bedt dem framforhandle den ferdig. Men det er tydelig at vi har en kulturminister som er helt uinteressert i litteratur, sier han.

 

Forsvarer avtalen

- Hvorfor har departementet godkjent en bokavtale der litteraturabonnementene ikke er spesifisert?

- Regjeringen har sluttet seg til innholdet i den nye bokavtalen. På dette grunnlaget vil regjeringen gi en unntaksforskrift fra konkurranselovens §10. Det er enighet med avtalepartene om at litteraturabonnementene skal spesifiseres, fortrinnsvis i avtalen eller eventuelt i forskriften, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Hun peker blant annet på at avtalens bestemmelse om fastpris, muligheten for å senke e-bokprisen ved pocketutgivelse, åpningen for digitale strømmetjenester samt et felles sett av frakt- og leveringsbetingelser legger til rette for mangfold i litteraturen.

- På hvilken måte tenker ministeren at man skal sikre en maktspredning i bokbransjen når det er de to foreningene selv som bestemmer sanksjoner for brudd på avtalen og når det er de to foreningene som bestemmer at de kan si den opp når som helst?

- Avtalen gir små aktører rettigheter og muligheter som de ellers ikke nødvendigvis ville fått i et bokmarked uten slike kollektive ordninger. Foreningenes avtale er regulert av konkurranseloven med tillegg av den særskilte unntaksforskriften. Det er Konkurransetilsynet som har ansvaret for å håndheve konkurranseloven, for eksempel når det gjelder ulovlig samarbeid og misbruk av dominans, sier Widvey.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no