Kultur-Norge skryter av Abid Raja

Kulturminister Abid Raja får både honnør og skryt for sin nye koronapakke, som skal hjelpe kulturlivet til å holde hjula i gang under pandemien.

– I dag fortjener kulturministeren skryt, for nå beviser han at han faktisk har lyttet til kulturbransjene, er den umiddelbare reaksjonen fra lederen for Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal. Den kom like etter at kulturminister Abid Raja i går la fram sin nye stimuleringsordning på en pressekonferanse i Kulturdepartementet. Det samme sier Hans Ole Rian, som leder kunstnerorganisasjonen CREO.

– Kulturministeren har på viktige områder lyttet til kulturbransjen, og forskriften til den nye stimuleringsordningen for arrangementer har på flere områder blitt mye bedre, skriver Rian i en e-post til Dagsavisen, mens Åse Kringstad, daglig leder for Virke Produsentforeningen, er glad for friske midler til filmproduksjon.

– Raja skal virkelig ha både honnør og skryt for at han har tatt dette på alvor, sett hva som trengs og prøvd å bidra, sier Kringstad til Dagsavisen.

Les også: Kultur-Norge: – Veldig gode nyheter fra Raja

– Holde hjula i gang

Kulturministeren selv var også godt fornøyd med at han kunne legge fram forskriften til den nye stimuleringsordningen, som mange aktører i Kultur-Norge har ventet på i høst. Rajas hovedbudskap til kulturlivet var klart:

– Dere skal gjennomføre arrangementer, ikke avlyse dem. Dere skal prøve å holde hjula i gang, og vi skal hjelpe dere med det. Kultur har stor verdi for denne regjeringen, gjentok Raja flere ganger under pressekonferansen, sa Raja, som kom med 900 millioner til et hardt kriserammet kulturliv:

500 millioner kroner til å stimulere kulturlivet til å gjennomføre planlagte arrangementer.

200 millioner til kompensasjon.

130 millioner til allerede etablerte ordninger.

70 millioner holdes tilbake, til man vet mer om hvordan ordningen treffer.

– Kjempegode nyheter

Av midlene til etablerte ordninger styrkes Norsk filminstitutt (NF) med 55 millioner, der 45 millioner blir tilskudd til filmproduksjon.

– Det er naturligvis kjempegode nyheter for oss, sier Kringstad i Produsentforeningen.

– Dette er det beste tiltaket vi kan ha nå: Å få friske penger inn, slik at vi kan produsere nytt innhold innenfor de rammene som gjelder under koronakrisen. Vi som produserer film har hittil tatt all økonomisk risiko selv, og verken filmprodusenter eller distributører har blitt fanget opp av kompensasjonsordningene. Dette har vært en kjempefrustrasjon for oss, sier hun.

Les også: Ber Raja om hjelp til å berge kinohøsten

– Viktige endringer

Tone Østerdal og Norske Konsertarrangører representerer over 400 festivaler, spillesteder og konsertarrangører.

– Ut fra hva jeg kan se er hans intensjoner for stimuleringsordningen ivaretatt samtidig som forskriften har blitt mer forståelig for dem som trenger den, skriver hun i en e-post.

– KUD har langt på vei møtt oss og gjort viktige endringer på flere av punktene vi satte spørsmålstegn ved. Det viktigste for vår del var justeringen knyttet til skjønnsmessig vurdering, og at kulturministeren nå så tydelig sier at det ikke er Kulturrådets kunstfaglige vurdering som skal legges til grunn, men en helhetsvurdering, sier Østerdal, som også er fornøyd med at Raja lover rask saksbehandling. Også Creos Hans Ole Rian er særlig fornøyd med punktet om Kulturrådet og bruk av skjønn, og legger til:

– Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt. Dette er viktig for oss, vi har helt siden starte av denne pandemien påpekt viktigheten av at alle ledd i kulturbransjen må kompenseres for at regjeringen har valgt å stenge ned kulturlivet, sier Rian.

hanne.mauno@dagsavisen.no