Seersuksess på TV 2 Sumo: «Frikjent». Nå vil EU stille krav til europeisk innhold i strømmetjenester.

Kritiserer TV 2-strømming

TV 2 kan bli pålagt å øke andelen europeisk innhold i sin strømmetjeneste, i nytt EU-direktiv. Norsk Filmforbund vil gå enda lenger enn EU.

 

– Det er hårreisende at TV 2 Sumo ligger så lavt som 13 prosent norsk og europeisk innhold, fastslår Elisabeth Sjaastad i Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører.

De foreslår å øke kravet til 40 prosent europeisk innhold for strømmetjenester i Norge.

Norge følger EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester, som krever at allmennkringkastere skal sende minst 50 prosent europeiske verk. EU-kommisjonen varslet tidligere i år at det ville bli stilt krav til europeisk innhold også hos strømmetjenester, i det reviderte AMT-direktivet. I forslaget til nytt direktiv går EU inn for 20 prosent europeisk innhold i strømmetjenester. Forslaget har nå vært på høringsrunde. I høringssvaret til Kulturdepartementet går forbundet Norske Filmregissører og Norsk Filmforbund inn for at kravet i Norge må være på minst 40 prosent.

Les også: TV 2 vokser med Sumo

Ikke rettferdig

NFF/NFR viser til oversikten Medietilsynet utarbeidet i 2015 over andel europeisk innhold i strømmetjenester. Der ligger TV 2 Sumo på bunnen. Tallene er basert på antall titler tilgjengelig i tjenestenes programbibliotek, rapportert inn fra 2014. Rapporten inkluderer video-on-demand-tjenestene til blant andre Get, NextGenTel, Canal Digital og Altibox. TV 2 Sumo har mest titler og lavest andel europeisk innhold av de målte strømme- og betaltjenestene. TV 2 bestrider imidlertid Medietilsynets utregning (se sak under).

TV 2 Sumo er TV 2s betal-tv-tjeneste på nett. Her strømmes flere TV 2-kanaler samt en rekke populære TV 2-programmer, inkludert norske serier som «Frikjent» og «Hotel Cæsar», og internasjonale suksesser som «Kardashians» og «Vikings».

– Det er ikke rettferdig at en kringkaster må ha 50 prosent europeisk innhold, mens en strømmetjeneste kan slippe unna med 13 prosent, mener Elisabeth Sjaastad.

Hun påpeker også at Medietilsynet har refset TV 2 for å ikke innfri kravet om 50 prosent europeisk innhold.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dårligst i Europa

– Da direktivet ble innført i 2010, mente EU-kommisjonen at strømmemarkedet var for umodent til å stille krav til innholdsandelen. Nå skal AMT-direktivet revideres, og tiden er inne for å kreve like betingelser for nett og kringkasting. I dag er det flere aktører, større konkurranse, mer penger i omløp. Strømmetjenestene er en reell konkurrent til tv, kino, og andre tilbydere som underlegges innholdskrav, mener Sjaastad.

AMT-direktivet er et minimumsdirektiv, slik at de enkelte landene selv kan innføre strengere krav.

– Med forslaget til 20 prosent europeisk innhold starter EU-kommisjonen forsiktig, mener vi. Norge ligger langt framme digitalt. Mens vi er dårligst i Europa til å stille krav til kringkasterne. Derfor bør Kulturdepartementet nå være offensivt, og si at norske og europeiske verker skal være enda mer tilgjengelig enn EUs forslag. Selv 40 prosent er ikke særlig radikalt, mener hun.

Ny filmstøtte

Høringen om AMT-direktivet griper også inn i arbeidet med nye filmstøtteordninger. Både EU-direktivet og regjeringens filmmelding fra 2015 legger opp til at strømmetjenester skal ha være med på å finansiere nye produksjoner. I dag bidrar ikke strømmetjenestene til et bærekraftig produksjonsmiljø, og investeringen fra norske strømmetjenester er minimal, påpeker NFF/NRF i høringssvaret. Sjaastad ser tegn til bedring i markedet, men mener strømmetjenester også bør pålegges krav til å investere i nye produksjoner.

– Den nye bølgen av tv-drama har drevet fram en markedsutvikling der tilbyder investerer mer i innhold. Netflix har hatt som strategi å investere i lokale produksjoner i nye markeder – Lilyhammer var en unik samproduksjon. Slike produksjoner ønsker vi mer av i det norske markedet. Man må kunne pålegge denne typen kulturpolitiske krav til alle tilbydere, også internasjonale aktører som Netflix og HBO.

Tidligere denne måneden ble det klart at TV 2 ikke søker på ny om konsesjon som kommersiell allmennkringkaster. Kravet til europeisk innhold må TV 2 likevel følge, fastslår Sjaastad:

– TV 2 må være underlagt disse kravene uansett om de søker status som kommersiell allmennkringkaster eller ikke.

Les også: Store kutt i TV 2

 

– Stemmer ikke med våre tall

– Prosentandelen som Medietilsynet opererer med, stemmer ikke med det vi har oppgitt, mener TV 2 Sumo-sjef Kristian Bruarøy.

– TV 2 Sumo har en høy andel nyhet, sport og aktualitet, som trekkes fra i innrapporteringen over programbibliotek. Selv uten dette, har vi rapportert tall som viser at den europeiske andelen er over 40 prosent. Utregningen til Medietilsynet gjenspeiler ikke den reelle europeiske andelen i TV2 Sumo, noe vi kommer til å ta opp med tilsynet, sier Bruarøy.

– Vi har 50 prosent norsk innhold på hovedkanalen vår TV 2. Den speiles i sin helhet på TV 2 Sumo. I tillegg består TV 2 Sumo av en rekke direktekanaler, nisjekanaler, og et stort programbibliotek. Spørsmålet er hvordan disse tallene for europeisk andel måles. Det er forskjell på lineær TV-seeing og digital TV-seeing. En av de største seersuksessene på TV 2 Sumo noensinne var den norske dramaserien «Frikjent». Det fyller få timer i programbiblioteket, men hadde en høy andel seertimer, påpeker TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.