Krever svar om rekordkonserten

Tidenes største betalkonsert på norsk jord – sommerens Eminem-show på Voldsløkka i Oslo – får politisk etterspill.

 

Det er Høyres bystyregruppe i Oslo som har stilt en rekke kritiske spørsmål til kulturbyråden rundt Oslo Sommertid, og kritiserer byrådet for håndteringen av konsertarealer i Oslo.

– I sommer har det hersket forvirring om hvilke aktører som har fått disponere Voldsløkka og Ekeberg for 2019. Sånn kan vi ikke ha det når seriøse aktører planlegger store konserter ett år i forveien. Da må kommunen ha en klar policy for utleie av egnede områder. Det må være objektive kriterier og det må praktiseres likt for alle, sier Saida Begum, Høyres fraksjonsleder i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

Hun venter nå på svar fra byråd Rina Mariann Hansen (Ap) på brevet som ble sendt fra Høyres bystyregruppe i slutten av juni, om Oslo Sommertid. Her ber Oslo Høyre om svar på bl.a.

* Hvorfor ble det gitt tillatelse til å endre Oslo Sommertid fra et familiearrangement til hip hop-konsert med alkoholservering for 55.000?

* Hvordan ble arrangøren valgt?

* Hvilke krav har kommunen stilt til arrangøren rundt rigging og rydding på Voldsløkka, og kompensasjon til naboer for ulemper?

Les også: De største konsertene

Marcus & Martinus

Voldsløkka ble for første gang brukt som konsertarena sommeren 2017. Det var arrangørbyrået Atomic Soul som fikk tillatelse til å leie området for konsertbruk, under arrangementstittelen Oslo Sommertid. Marcus & Martinus var hovednavnet på Oslo Sommertid i fjor, og i år var toppnavnet Eminem. Drøyt 55.000 billetter ble utsolgt på under en time.

– Når det gjelder endring fra familiekonsert til hip hop-konsert med alkoholservering, vet vi ikke om det har skjedd en vurdering her i det hele tatt. Det vi vil få svar på, er om kommunen har retningslinjer her, eller om det er opp til hver enkelt saksbehandler på hvert enkelt arrangement, sier Begum.

– Vi sendte byråden disse spørsmålene før Eminem-konserten fant sted. Ikke fordi vi trodde at den norske arrangøren ikke visste hva de holdt på med. De er profesjonelle. Men vi ville vite om Oslo kommune hadde gjort jobben sin skikkelig i forkant av det som var den største konserten i Oslo gjennom tidene, sier Saida Begum.

Etter Eminem-konserten 30. juni har det kommet en rekke klager fra naboer i det tett befolkede området på Voldsløkka, både på støy under arrangementet, støy fra opprigging, og på avstenging av friområdet på Voldsløkka.

Begum understreker at hun selv var på konserten og var godt fornøyd.

– Jeg syns det var en kjempebra konsert. De var utrolig mange mennesker der, men alle oppførte seg pent og det var bra infrastruktur. Jeg har ikke noe å utsette på arrangementet.

– Vi har fulgt debatten i ettertid med interesse. Til neste år kan det bli to konserter av samme størrelse på Voldsløkka. Da er det viktig at også de som bor i dette nabolaget blir best mulig ivaretatt, sier Begum.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Tons of Rock til Oslo

Gjennom våren og sommeren har flere store konsertarrangører søkt kommunen om tilgang til Oslos konsertarealer neste sommer. Sist uke ble det klart at arrangørene bak Tons of Rock flytter festivalen fra Halden til Ekebergsletta i Oslo fra 2019. Konsertkjempen Live Nation har gjennom flere tiår arrangert stadionkonserter på Valle Hovin, som de siste årene har vært utilgjengelig som konsertarena på grunn av utbygging. For 2019 har Live Nation fått reservert Voldsløkka for et konsertarrangement i juli. Også Oslo Sommertid-arrangørene har fått reservert Voldsløkka for arrangement i august.

Saida Begum er kritisk til hvordan byrådet har opptrådt som utleier:

– Det har vært mye uklarhet rundt hvem som har fått leie arenaene i Oslo og hvordan dette har skjedd. Konsertarrangørene opererer med lange tidsrammer og er avhengig av å møte en kommune som finner løsninger, ikke et kommunalt apparat som skaper uforutsigbarhet. Det er dette vi er interessert i å komme til bunns i, sier Begum.

– Byråden møter i kultur- og utdanningskomiteen hver måned og kan orientere oss her. Vi har ikke fått noen informasjon fra byråden om disse problemstillingene som også har vært oppe i media, sier Begum.

Les også: Bak hagegjerdet til Jørgen Brun ventes 30.000 mennesker. Han fikk vite det gjennom media.

Ny strategi

Før sommeren la byrådet en arrangementsstrategi, for å tiltrekke seg flere store konserter, festivaler, messer og andre arrangementer til Oslo, og øke bruken av offentlige arealer i Oslo. Den skal behandles i bystyret i høst.

– Skal Oslo fortsatt være en av de beste konsertbyene i Europa må vi legge til rette for det. Vi konkurrerer med Stockholm, Göteborg og København om de største artistene. Det stiller krav til Oslo kommune som grunneier, om klare retningslinjer for booking av arealer og god infrastruktur på de nye konsertarenaene, understreker Begum.

Les også: – Oslo må stille krav til arrangører

 

– Jeg arvet rotet fra Høyre

– Systemet jeg overtok som byråd var uoversiktlig og tilfeldig, sier Rina Mariann Hansen (Ap) (bildet), byråd for kultur og idrett i Oslo.

– Kriteriene for leie av arenaene i Oslo er uklare. Det har vært vanskelig å få tildelt langsiktige leiekontrakter. Arrangører har tatt kontakt med meg om dette helt siden jeg ble byråd. Og dette har vi arvet fra Høyre-byrådet, sier hun til kritikken fra Saida Begum (H) i bystyrets kulturkomite.

Spørsmålene rundt Oslo Sommertid fra Høyres bystyregruppe vil bli skriftlig besvart før høstens første møte i kulturkomiteen onsdag, understreker kulturbyråden.

– Arrangementsstrategien vi har lagt fram for bystyret handler nettopp om hvordan Oslo skal bli en bedre arrangørby, sier Hansen.

– Voldsløkka var ikke en kulturarena før i fjor. Det var arrangøren som tok kontakt med kommunen med ideen om konserter på Voldsløkka. Planen var hele veien å prøve det ut med et familiearrangement først, og oppskalere deretter. Jeg har ikke oversikt over hvor mange klager det er kommet inn på Voldsløkka-konserten i sommer. Men vi holder oss til kommunens regelverk for støy. Vi vurderer ikke utleie ut fra om det serveres alkohol eller ikke. Skjenkereglene er det næringsetaten som forvalter.

– Voldsløkka er det området i Oslo som kan romme stor publikumskapasitet. For meg har det vært viktig å utvikle Voldsløkka som konsertarena og Oslo som konsertby. Så skal vi ta hensyn til naboene. Og så må naboene huske på at vi bor i en stor konsertby som er interessant for en rekke aktører, sier Rina Mariann Hansen.

Les også: Byråden: Naboene har ikke krav på å bli tatt med på høring når kommunen leier ut