Som konsekvens av en budsjettsprekk på over 400 millioner kroner i byggingen av det nye hovedbiblioteket, har KID blitt nødt til å snu alle steiner for å finne kostnadskutt. FOTO: LUND HAGEM/ATELIER OSLO

Krangler om klimatiltak i Bjørvika

De nye signalbyggene i Bjørvika skal innfri høye miljøambisjoner. Men nå får byrådet kritikk fra Høyre for å skrinlegge planer om å la Munchmuseet og hoved­biblioteket få energi rett fra sjøvannet.

 

– Det er skuffende at byrådet ikke følger opp miljøambisjonene, sier Pia Farstad von Hall (H), medlem av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

I utviklingen av Bjørvikaområdet har det vært lagt til grunn ambisiøse miljømål, og både hovedbiblioteket og Munchmuseet skal bygges etter Future Built-prinsipper, som skal gjøre byggene særlig miljøvennlige.

Et av miljøtiltakene til det forrige byrådet har dessuten vært etableringen av en egen energisentral i Bjørvika, rett ved siden av Munchmuseet. Energisentralen, som Bjørvika-utvikler Hav Eiendom ville bygge, skulle forsyne byggene med energi fra sjøvannet. Men nå vil trolig ikke det nye byrådet og byggeleder i Kultur- og idrettsbygg (KID) gå for denne løsningen likevel.

Les også: Slik vil hun bygge klimabyen

Ble forkastet

Det framgår av et skriftlig svar som byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap), har gitt til Farstad von Hall, som har stilt spørsmål ved byrådets miljøambisjoner.

Lippestad skriver at Hav Energi sin energisentral er blitt vurdert til å gi for dårlige vilkår til kommunen. Han understreker imidlertid at miljøambisjonene for byggene ligger fast, og at KID vil utlyse ny konkurranse om levering av energi til byggene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Urimelig

«Kostnadsfokus dominerer KID nå og miljømålene er under press».

Disse ordene står i et brev fra Hav Eiendom til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), sendt 11. februar. Dagsavisen omtalte dette 2. mars, da utviklings- og prosjektdirektør i Hav Eiendom, Geir Inge Juriks, advarte mot å droppe energisentralplanene til fordel for en billigere løsning.

– Vi fikk et råd fra kommuneadvokaten for en tid tilbake som gjorde at KID valgte å forkaste tilbudet fra Hav Eiendom, som var eneste tilbyder da konkurransen ble utlyst i 2014. KID mente at tilbudet fra Hav ga for dårlige vilkår, og kommuneadvokaten reagerte også på en rekke forhold som virket urimelige, blant annet med hensyn til pris. Vi har en plikt til å sørge for at lov om offentlig anskaffelser blir fulgt, og når kommuneadvokaten mener det ikke hadde skjedd, måtte vi sørge for å lyse ut en ny konkurranse, sier Geir Lippestad.

Les også: Munch-utbyggere får miljøkritikk

– Lite betryggende

Pia Farstad von Hall frykter konsekvensene av byrådets nye energivalg, og mener de ikke svarer godt nok på hvorfor de har valgt å forkaste planene om en egen energisentral.

– Svarene er lite betryggende. At de velger å droppe energisentralen får ikke bare konsekvenser for Munchmuseet og hovedbiblioteket, men også de kommende byggene rundt Oslo S, som skulle bli del av samme energiløsning, sier hun.

I tillegg er Høyre-representanten bekymret for budsjettkonsekvensene av å droppe planene.

– De startet prosjekteringen av byggene med sjøvann som oppvarming. Om de finner en ny løsning nå må begge byggene reprosjekteres. Det er en omfattende prosess. Det forundrer meg at de har gjort dette. Kortsiktig kan de kanskje kutte noen kostnader, men på bekostning av hva? Man kan lett spare seg til fant, sier Farstad von Hall.

Lippestad avviser imidlertid at det kan være aktuelt med noen omprosjektering av byggene.

– Byggingen er i full gang, og det er mulig med flere energiløsninger i henhold til hvordan byggene er tegnet, sier han.

Les også: Risikerer å miste besøkende