Schola Cantorum er ett av korene som har meldt seg ut av Norges Korforbund. FOTO: MAX EMANUELSON

Kor flykter fra forbundet

Etter lengre tids strid med Norges Korforbund, melder seks kor seg nå ut av forbundet.

Det har stormet rundt Norges Korforbund, landets nest største frivillige musikkorganisasjon. Både egne revisorer og en rapport fra KPMG viser mangel på kontrollrutiner, mens de siste tre revisorene har hatt anmerkninger til regnskapet.

Oppå dette kommer en rekke stridigheter internt, manglende oversikt over medlemmer, feilrapportering av inntekter og mangelfulle oversikter over kostnader, samt personstrider og hele tre forskjellige ledere siden 2009. Deretter er styret blitt kastet.

I en pressemelding får vi nå vite at seks kor, Schola Cantorum, Kammerkoret NOVA, Oslo Voices, Oslo Kammerkor, Ensemble 96 og Uranienborg Vokalensemble melder seg ut av Norges Korforbund. De oppgir som grunn at forbundet ikke legger til rette for deres aktiviteter og mangler samarbeidsvilje.

- De er så amatørmessige og når de uansett ikke har noe tilbud til oss, kan vi like gjerne melde oss inn hos noen andre, sier Lars C. Hausken, styreleder for kammerkoret Schola Cantorum, som har forfattet pressemeldingen.

Hausken savner profesjonalitet i ledelsen i forbundet og han mener at forbundet ikke er skikket til å forvalte aktivitetsmidlene for kor til beste for korbevegelsen.

I pressemeldingen gjøres det klart at også rot i korforbundet er hovedårsaken. «Utmelding skjer hovedsakelig på bakgrunn av det rot som er avdekket i korforbundet denne vinteren. De dokumenter som er blitt kjent for medlemmene og andre i løpet av vinteren 2014 tyder på en lite ryddig drift og organisasjonsstruktur. Dette ønsker vi ikke å støtte opp under», heter det.

Norges Korforbund organiserer 33.000 medlemmer og er landets nest største frivillige musikkorganisasjon.

Dagsavisen har søkt en kommentar fra Norges Korforbund, uten hell.

espen.rusdal@dagsavisen.no