Annonse
Den populære duoen Marcus & Martinus setter stadig nye konsertrekorder. Her fra den første av sine to utsolgte konserter i Oslo Spektrum 12. november 2016. 2. juli 2017 spiller de på Voldsløkka på det som kan bli tidenes største konsert i Norge.

Konsertmarkedet øker

På tvers av alder, kjønn, bosted og utdanning: Alle går på konserter, viser Norsk Kulturbarometer for 2016.

Annonse
Kultur

 

– Kategorien konserter peker seg ut, med jevne tall uavhengig av alder, kjønn og utdanning. Dette er atypisk i forhold til kulturtilbud som opera, kunstutstilling og teater.

Dette konstaterer Odd Frank Vaage, forsker i Statistisk sentralbyrå. I går la SSB fram Kulturbarometeret for 2016. Denne omfattende undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og kartlegger utviklingen i publikums bruk av kulturtilbud. Oppslutningen om kulturtilbud øker jevnt fra 2012 i alle kategorier, bortsett fra folkebibliotek og kunstutstillinger, som har en viss nedgang.

6 av 10

6 av 10 var på konsert i 2016. Det er det nest mest besøkte kulturtilbudet etter kino, som viser en stor økning i SSB-barometeret for rekord-kinoåret 2016.

I snitt gikk nordmenn på 2.5 konserter i 2016. Blant de som oppga at de har vært på konsert siste år, var snittet fire konserter.

Siden 2004 omfatter SSB-målingen også kulturfestivaler, inkludert musikkfestivaler, og også i denne kategorien har tallene økt jevnt, til 32 prosent i dag. Både på konserter og på kulturfestivaler har pop/rock klart størst andel med 41 prosent. Det er en viss nedgang for sjangeren, mens country viser en økende tendens siden 2012.

– Økningen i andel som går på konserter er størst blant de eldste. Her er andelen gått opp fra 31 prosent til 51 prosent siden 1991, i aldersgruppen 67–79 år. Det er i tråd med utviklingen ellers, der eldre i stadig større grad er aktive på mange felter, også kulturfeltet. Andelen som oppsøker konserter er jevn på rundt 65 prosent i hele gruppen fra 16 til 66 år, sier Odd Frank Vaage, som har ledet undersøkelsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høy aktivitet

Forrige uke la rettighetsorganisasjonen TONO fram tall for 2016, som viser at den største økningen i inntekter kom fra konsertmarkedet: TONO hentet inn 70.6 millioner kroner i vederlagsmidler fra konsertmarkedet, en økning på 17.5 prosent fra året før.

– Det er høy aktivitet i konsertmarkedet, med mange norske artister og band ute på veien, og festivaler over det ganske land. Vi ser at det er mange som vil ut og oppleve konserter. Det tyder på at det er god økonomi blant publikum. Og det er mye god norsk musikk for tida, av nye opphavere og artister. Norsk musikk er inne i en god strøm, konstaterer Cato Strøm, daglig leder i TONO.

Doblet arrangører

– Mediebarometerets tall stemmer godt med våre erfaringer, sier Torbjørn Valum, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører.

– De siste ti årene har vi doblet medlemstallet fra 150 til 300 konsertarrangører. Konsertfeltet er blitt profesjonalisert siden 1990-tallet. Det har vi jobbet med jevnt og trutt, både for at publikum skal få bedre konsertopplevelser, og for at flere skal kunne leve av å arrangere konserter, sier Valum, som konstaterer:

– Interessen for å gå på konserter avtar ikke med alderen. Det har vært en eksplosjon i antall festivaler siden 2000-tallet, det gjør at et bredere publikum blir eksponert for konserter, og fortsetter å oppsøke konserter resten av året. Min mor hadde aldri vært på konsert før hun gikk på Mandela-festen i Tromsø i 2005. Nå går hun fast på konserter året rundt.

Annonse