«Jul i Blåfjell» har både vært spilt på Oslo Nye Teater og Folketeatret. 12. november er det klart for en ny runde på Oslo Nye Teater. FOTO: LP LORENTZ/OSLO NYE TEATER

- Kniver om de samme stykkene

Oslo Nye Teater satser på brede forestillinger som «Jul i Blåfjell» og «Chicago». Nå hevder private teatre at 
forestillinger som egentlig var tenkt på private scener, blir flyttet til Oslo Nye Teater.

- Flere av våre medlemmer har erfaringer med at forestillinger de er klare for plutselig blir flyttet til Oslo Nye Teater. Vi mistenker at det er fordi Oslo Nye Teater kan tilby bedre vilkår fordi de får offentlig støtte, sier styreleder i Produsentforeningen for Privatteatre, Bjørn Heiseldal.

I et brev til Oslo kommune hevder Produsentforeningen for Privatteatre at forestillingen «Chicago» var tenkt på Christiania Teater og at stand-up-forestillingen til Nils-Ingar Ådne (Nilsi) var tenkt på Chat Noir. Begge disse forestillingene står på vårprogrammet til Oslo Nye Teater.

«Produsentforeningens medlemmer frykter at Oslo Nye Teater A/S bruker midler de får fra Oslo kommune til å utkonkurrere privatteatrenes leietilbud, enten ved å subsidiere husleien, eller ved å tilby større innholdspakker med markedsføring og teknisk bistand, samt inngå diverse avtaler om co-produksjon», skriver Heiseldal i brevet.

 

Prosjektteater

Det har vært mye bråk rundt det kommunalt eide Oslo Nye Teater de siste årene. Utfordrende økonomi har gjort at Oslo bystyre i 2011 ba byrådet om å utrede framtida til teatret. Konklusjonen ble at teatret skulle drives som et prosjektteater og initiere og produsere stykker selv, men at de også i noen grad skal tilby en scene for andre teaterprosjekter og frie grupper som ønsker å leie seg inn med oppsetninger. Heiseldal fra Produsentforeningen for Privatteatre mener det er uklart hva kommunen vil med Oslo Nye Teater.

- De har sagt at de ønsker at det skal bli et prosjektteater, og hva betyr egentlig det, spør han.

Produsentforeningen har flere ganger pekt på konkurransesituasjonen, men Heiseldal mener det nye nå er at privatteatrene og Oslo Nye ønsker samme forestillinger.

- Vi kniver om de samme forestillingene. «Jul i Blåfjell» kom fra Oslo Nye Teater, og kom så til Folketeatret. Så kom det tilbake til Oslo Nye Teater igjen, trolig fordi de kunne gi en bedre avtale, sier han.

 

Rapper ikke

Administrerende direktør ved Oslo Nye Teater, Dag Sørsdal, tilbakeviser at Oslo Nye «rapper» forestillinger fra privatteatrene. I eksemplene Produsentforeningen kommer med har rettighetshaverne kontaktet Oslo Nye Teater for å få spille der.

- Det kan godt være at disse har snakket med flere scener i Oslo, men de har kommet til oss for egen maskin. Vi har på ingen måte stoppet noen produksjon og bedt dem komme til oss, sier han.

Sørsdal understreker at Oslo Nye Teater søker støtte på lik linje med alle andre støttemottakere i Oslo.

- Det er ikke første gang denne henvendelsen kommer, og at privatteatrene slåss for sitt har jeg forståelse og respekt for. Vi merker også en sterk konkurranse fra andre kulturtilbud, som for eksempel konserttilbudet i Oslo, sier han.

Konstituert kulturbyråd i Oslo kommune, Anne Siri Koksrud Bekkelund (V) viser til at støtten til Oslo Nye Teater har bredt flertall i Oslo bystyre, og at alt rundt søknadsprosessen er åpent og tilgjengelig.

- Jeg forstår at tallene for privatteatrene i byen kan gi bekymring. Jeg har ikke gått ordentlig gjennom dette brevet ennå, men jeg vil gi et grundig svar til Produsentforeningen. Jeg skal være forsiktig med å mene noe om repertoar. Det er ikke vi politikere som bestemmer det. Det viktigste er at man skaper størst mulig interesse for teater hos publikum, og jeg tror det gjør at flere går i teater, sier hun.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no