Kulturminister Thorhild Widwey (H) har møtt sterk motvind fra deler av kultur-Norge det siste året. Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag mener det er flott at kulturlivet engasjerer seg.

Klar for de blåblås første kulturbudsjett

Han synger fra talerstolen og brenner for troen på enkeltmennesket. Kritikken kulturministeren har fått det siste året, kommer av at hun tør å være tydelig, mener statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

- Nå går det unna, ja. Det er budsjett snart, vet du. Det er litt som skal koordineres, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær i Kulturdepartementet.

I morgen legger den blåblå regjeringen fram sitt første hele statsbudsjett, og for Borgundvaag er det første gang han er med på en budsjettframleggelse.

- Er du nervøs?

- Jeg sover godt om natta, men det er klart jeg er spent, sier han.

Det ryktes i kulturlivet at kulturminister Thorhild Widvey (H) kommer til å presentere et kulturbudsjett med kutt, skrev Dagens Næringsliv i helgen.

- Hvordan er magefølelsen din i forkant av dette, du som har bred erfaring fra kulturlivet?

- Kulturministeren har vært opptatt av en åpen-dør-politikk. Senest fredag hadde jeg møte med to filmaktører som sa det var over fem år siden de hadde fått komme rett inn til politisk ledelse for å snakke. Vi kjenner oss ikke igjen i anklagen om at vi har vært utydelige og gitt få signaler. Når leder i Norsk Journalistlag sier at han frykter ulike kutt, kan ikke kulturministeren ha vært utydelig. Jeg antar at han frykter dette fordi hun har vært tydelig.

 

Lyn fra klar himmel

Bjørgulv Vinje Borgundvaag tok over som statssekretær på kort varsel, da Knut Olav Åmås fikk tilbud om å bli leder for stiftelsen Fritt Ord.

- Det var rart. Det kom som lyn fra klar himmel at Åmås gikk av. Han fikk vel sitt livs sjanse to ganger på ni måneder, sier Borgundvaag. Etter valget hadde han en prat med ektemannen om hvordan han skulle reagere dersom regjeringen skulle ha behov for ham.

- Det var greit for ham. Da jeg fikk telefonen fra Widvey sa jeg ja på flekken, sier han. Skoene til Åmås‘ beskriver han som vanskelige å fylle. Men han vil gjøre statssekretærjobben på sin måte.

- Du synger av og til fra talerstolen?

- Jeg har bakgrunn som sanger, og hvis det passer seg, så prøver jeg å ta noen linjer, uten at jeg vil at det skal oppfattes som tullete. På Norsk publikumsutviklings årskonferanse tenkte jeg på noen linjer i «There‘s no business like showbusiness», som tar for seg utfordringer aktørene der kan møte. Jeg sang de linjene og tok de opp senere i talen min.

 

Kostnadsveksten

Han ønsker ikke å lekke noe fra kulturbudsjettet, men to lekkasjer har regjeringen allerede kommet med på kulturfronten. Kulturministeren ønsker å satse på talentutvikling, og vil ha en slags Olympiatopp for kulturlivet, røpet hun på Prestasjonskonferansen nylig. Hun gir også 605 millioner kroner til nytt Munch-museum, fortalte hun til NRK før helgen.

Men særlig filmbransjen frykter at Widvey vil kutte i filmbudsjettet, etter at de på forrige budsjett opplevde et kutt på 36 millioner kroner i forhold til de rødgrønnes budsjett.

Det har i det hele tatt vært mye vind rundt Widvey det siste året.

- Jeg opplever at hun tør å være tydelig, og det er ikke alltid like populært. Men jeg har lest en del i Enger-utredningen, som evaluerer Kulturløftet til de rødgrønne. Den er tydelig på at vi står overfor noen utfordringer. Kulturløftet var veldig konkret på å øke pengebruken, men begrunnelsen for kulturpolitikken var lite tydelig, sier Borgundvaag.

- Er det noen spesielle felter du har merket deg i utredningen?

- Hvis du leser innledningen fra side 15, så er det listet opp. Jeg vet ikke om jeg skal trekke fram det her. Kostnadsveksten ved de store institusjonene er en stor utfordring, og bedre samarbeid med det frie feltet. Kulturutredningen er ett av flere grunnlag for evaluering av kulturpolitikken. På filmfeltet har kulturministeren selv satt i gang en prosess med en økonomiutredning. Hun har også bestilt en utredning om kunstnerøkonomi, som kommer rundt årsskiftet. Vi er opptatt av kunnskapsbasert politikk.

 

Talentutvikling

Borgundvaag har jobbet som frilanssanger i Tyskland, vært daglig leder i Oslo Domkor og sunget i Operakoret. Det var etter valget i 2009 at han bestemte seg for å engasjere seg for Høyre.

- Troen Høyre har på enkeltmennesket er jeg som kunstner veldig opptatt av, sier han.

- I forbindelse med Widveys forslag om en Olympiatopp for kulturlivet uttalte operasjef Per Boye Hansen til Dagsavisen at det også trengs en mentalitetsendring i Norge, for å dyrke fram enerne. Hva tenker du?

- Jeg tror én av grunnene til at Widvey nevnte Olympiatoppen, var for å få fram hvordan man i idretten har fått fram en positiv prestasjonskultur, der det ikke er en motsetning mellom enerne og grasrota. Norge er et samfunn som har et ideal om likhet, og det er mye bra med det, men når det gjelder å strekke seg trenger vi en positiv prestasjonskultur på flere områder enn idretten. Det ønsker kulturministeren å bidra til på kulturfeltet, sier Borgundvaag.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no