Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg fotografert i forbindelse med behandlingen av saken mot Se og Hør i Høyesterett i 2008. FOTO: NTB SCANPIX

Kampen over

Andrine Sæther og Lars Lillo-Stenberg fikk ikke medhold i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i saken mot staten.

Dommen fra Høyesterett, der Se og Hør ble frikjent for å ha krenket paret ved å snikfotografere bryllupet deres, blir dermed stående.

– Vi har gjort alt vi kunne for å vinne fram i denne saken, og har god samvittighet sånn sett. Nå får vi bare legge dette bak oss og trøste alle dem som har støttet oss. Vi får tenke på andre ting nå. Det har vart lenge nok, dette her, sier Lars Lillo-Stenberg til NRK.

Dommen er skuffende, ikke bare for Lars Lillo-Stenberg og Andrine Sæther, mener parets advokat Harald Stabell.

– Dette er en skuffende avgjørelse, vil jeg tro, også for folk flest – særlig offentlige personer som ikke ønsker offentlig oppmerksomhet om sitt privatliv, sier Stabell til NTB.

Partene har formelt tre måneders ankefrist til Den europeiske menneskerettighetsdomstolens storkammer.

Tok bilder

Paret ønsket ingen offentlighet, langt mindre kjendispressens tilstedeværelse, da de feiret bryllup på en strand på Tjøme i Vestfold i august 2005. Se og Hørs fotograf tok likevel bilder på 200-250 meters avstand under bryllupsfesten.

Ukebladet er for lengst ute av saken. Etter å ha blitt dømt for å ha krenket ekteparets privatliv med sin dekning av bryllupet i to rettsinstanser, gikk bladet fri i Høyesterett.

Ekteparet klaget dermed saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Hensikten med søksmålet var å få vurdert om Høyesteretts dom strider mot menneskerettighetserklæringen.

Kampen over

Nå ser den ni år lange kampen ut til å være over. Lars Lillo-Stenberg sier til NRK at han håper flagget de har reist, ikke bare blåser over ende etter avgjørelsen i Strasbourg.

– Jeg håper at folk som føler seg krenket, ikke nå blir feigere når det gjelder å reagere, sier Lillo-Stenberg.

Se og Hør-redaktør Ellen Arnstad er fornøyd med dommen og sier til NTB at hun nå vil studere domspremissene nøye.

– Vi er hele tiden interessert i å trekke lærdom av en så langvarig sak. Det har jo vært mye spenning knyttet til saken, sier hun.

– Vil den få konsekvenser for Se og Hørs arbeidsmetoder framover?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Arnstad.

Flere saker

Generalsekretær Kjersti Løken-Stavrum i Norsk Presseforbund sier hun ville blitt overrasket om dette hadde gått i en annen retning.

– Denne dommen er i tråd med de seneste dommene fra Strasbourg, sier hun til NTB.

Også i tidligere dommer har EMD slått fast at ytringsfriheten har forrang framfor beskyttelsen av privatlivets fred.

Løken-Stavrum tror dommen dermed ikke kommer til å endre pressens arbeid i vesentlig grad.

– Det er noen premisser her: Det var ikke et hvilket som helst par, ikke et hvilket som helst bryllup og ikke et hvilket som helst sted, sier hun.

– Kjente mennesker som er vant til offentligheten må tåle mer oppmerksomhet enn andre folk, konkluderer hun.

Harald Stabell framholdt i forkant av domsavsigelsen at Se og Hørs sak er en ren underholdningsartikkel, og at den har liten eller ingen interesse eller betydning for det offentlige ordskiftet. Hensynet til ytringsfriheten må derfor vike, mener han. (NTB)