Kampen om «Popquiz» er over - NRK dropper krav om enerett

Ni måneder etter at Patentstyret avviste hoveddelen av NRKs varemerkesøknad, og etter å ha fått utsatt svarfristen to ganger, legger NRK nå «Popquiz»-ballen død.

Av Gitte Johannessen, NTB

Det melder Kampanje, som skriver at NRK aksepterer Patentstyrets avvisning av det meste av NRKs søknad om varemerkebeskyttelse av «Popquiz»-navnet.

I et brev til Patentstyret datert 14. november skriver rikskringkasterens advokat:

«NRK har etter grundige vurderinger kommet til at vi aksepterer Patentstyrets avgjørelse i saken og registrerer ordmerket Popquiz for følgende varer i klasse 9: refleks; refleksvest. NRK frafaller søknaden for øvrige klasser».

Det startet med at Finn Bjelke sa opp i NRK og begynte i Radio Vinyl, der han lanserte det konkurrerende programmet «Finn Bjelkes popquiz» i august i fjor.

Les også: NRK-sjef om «Popquiz»-striden: - Det er tyveri

Måneden etter sendte NRK inn en søknad til Patentstyret om varemerkebeskyttelse av «Popquiz»-navnet, også på området «sending av radio- og fjernsynsprogram».

I februar i år kom Patentstyrets foreløpige konklusjon, der de ifølge Kampanje avviste NRKs søknad på nesten alle punkter. Begrunnelsen var at varemerket «mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres». Unntaket var i kategorien for refleks og refleksvester. (NTB)

Les også: GEIR RAKVAAG - Det er tid for popquiz!