– Jeg er urolig for kulturbransjen

Virke-sjefen slutter seg til de som nå er svært lettet over at regjeringen utvider permitteringsordningen. Men det må mer til for å berge kulturbransjen gjennom denne høsten, mener han.

– Det var på høy tid vi fikk denne avklaringen om permitteringsordningen, sier Ivar Horneland Kristensen til Dagsavisen. Kristensen er administrerende direktør for næringslivsorganisasjonen Virke.

– Dette blir likevel en ekstremt spennende høst. Jeg er urolig for kulturbransjen spesielt, sier han.

Les også: Eventbransjen: – Kan bli et konkursras uten like

Oppsigelser

Virke representerer 24.000 virksomheter innen norsk næringsliv. Virke-bedrifter sysselsetter rundt 110.000 ansatte i kultur- og serveringsbransjen, ifølge Virkes analyseavdeling. Der finner vi blant annet eventbyråer, forlagsvirksomhet, kunstnerisk virksomhet og underholdning, samt serveringsvirksomhet. Mange av de ansatte har vært permitterte siden koronakrisen brøt ut, og Virke-sjefen har utålmodig ventet på at regjeringen skulle avklare om de går inn for et utvidelse av permitteringsordningen til 52 uker. Det betyr at også kulturbransjen kan unngå eventuelle masseoppsigelser en stund til. Kristensen har i likhet med LO-sjef Hans Christian Gabrielsen ment at tida nå er «overmoden» for en utvidelse. Også NHO og et flertall i Stortinget har lenge presset på for å få til dette. den altså ytterligere.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss framover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier Solberg til VG. Ordningen gjelder fra 1. november og til 30. juni 2021, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Midt i det

Men dette alene er ikke nok til å berge kulturbransjen gjennom høsten, mener Kristensen.

– Vi er fortsatt midt i pandemien og er ikke ferdig med den, sier Virke-sjefen, som tror det blir en høst som i verste fall kan få dramatiske konsekvenser for kulturbransjen.

– Kulturbransjen står midt i det og er langt unna normale forhold. Kultur, reiseliv og servering er enten stengt ned eller kan ikke drive som før. Så lenge myndighetene opprettholder smittevernrestriksjoner, må de forlenge de ulike kompensasjonsordningene også denne høsten. Bedriftene trenger mer langsiktighet og forutsigbarhet, mener Kristensen. Før sommeren utarbeidet Virke en medlemsundersøkelse som viste krise i kultur- og opplevelsessektoren. 42 prosent av de ansatte var permitterte, mens minst 36 prosent trakk fram smittevernreglene som den største hindringen for lønnsom drift. Kristensen slår fast at situasjonen ikke har blitt bedre siden sommeren, tvert imot: Det er økende smittespredning også i Norge, og grensen på 200 deltakere per arrangement ligger fast. Det samme gjør regelen om en meters avstand.

– Det ble ikke 500, slik vi hadde håpet på før sommerferien. Det kan jo se ut til at denne situasjonen blir mer langvarig enn vi først trodde, sier Kristensen, som derfor mener tida er inne for å tenke nytt om hvordan bedrifter kan drive videre under smittevernrestriksjoner.

– Vi ser folkemengder større enn 200 strømme til og fra i bygater og på kjøpesentre, mens mange av kulturlivets store saler og scener er underlagt strenge begrensninger. Jeg mener myndighetene nå bør åpne opp for studier og kunnskapsinnhenting om hvordan smittevernsløsningene kan bli smartere. For vi kommer til å stå i dette en stund, tror Kristensen, som mener kulturbransjen også må innse dette. Bransjen bør forsøke å omstille seg, få til innovasjon, og satse på norske artister nå når det kan gå lang tid før Norge igjen kan ta imot artister fra utlandet, mener Virke-sjefen.

– Men her må det stimuleringsmidler til fra myndighetenes side, sier han

– Samtidig er det viktig at vi får beholde den kompetansen vi har. Flinke folk kan falle fra, sier Kristensen, som legger til:

– Men det aller verste som kan skje denne høsten, er selvsagt at Norge må stenge helt ned igjen.