Annonse
Teatersjef Erik Ulfsby ser fremtidens søndager lyst i møte etter en dom i arbeidsretten som gir arbeidsgiversiden medhold.

Ja til spillesøndag

Teatersjef Erik Ulfsby er svært fornøyd over at arbeidsretten nå har slått fast at også søndag er teaterdag – både for publikum og skuespillere.

Annonse
Kultur

 

– Jeg er spesielt glad for at arbeidsretten med denne dommen tydelig sier at også søndag er en spille- og teaterdag. Søndag er en attraktiv teaterdag, kanskje spesielt for barnefamiliene. Derfor er denne dommen også viktig for den kunstneriske utviklingen av teater for barn, sier Erik Ulfsby, sjef for Det Norske Teatret (DNT).

Les også: Skuespillere får ikke fri på søndager

Stridens kjerne

Flertallet i arbeidsretten slo nemlig mandag fast at Arbeidsgiverforeningen Spekter får medhold i at det ikke er i strid med tariffavtalen at skuespillerne ved DNT jobber på søndager. Det var Norsk Skuespillerforbund som gikk til sak mot DNT da det høsten 2016 ble kjent at teateret viste forestillinger på søndager. Rettssaken gikk over tre dager, og stridens kjerne var disse formuleringene: «Arbeidstaker skal en gang i uka ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

«Saklige grunner»

Arbeidsretten uttalte i dommen at DNT har «vist til saklige grunner for ordningen», og at «søndagsforestillinger blitt brukt i begrenset omfang og uten at det gripes inn i kjernen av retten til fri på søndager».

Ulfsby understreker overfor Dagsavisen at det var Skuespillerforbundet sentralt som gikk til sak, og at det aldri har vært noen konflikt lokalt mellom ledelsen ved DNT og skuespillerne der.

– Vi var ikke bekymret for denne dommen, vi har hele tida følt oss trygge på at vi har vært på riktig side av streken. Vi har hatt en lokal ordning her ved teatret som har fungert veldig godt, og vi er glade for at arbeidsretten sier at dette er noe vi har anledning til å fortsette med. Det betyr også at alle teatre, som er ulike både i størrelse og økonomi, kan lage ordninger som passer for dem, mener Ulfsby.

– Dommen er klar og grundig, og er ikke bare en seier for arbeidsgiversiden. Den er også en seier for teateret, og for publikum. Den er dessuten viktig for kunstens og teaterets plass i det offentlige rom, som nå blir utvidet, mener Ulfsby.

Les også: Til sak mot teateret

Dissens

Norsk Skuespillerforbund er naturlig nok ikke glade for å tape i arbeidsretten.

– Det er selvsagt mye morsommere å vinne enn å tape. Jeg skal ikke legge skjul på det, sier Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund.

Han viser også til at det var dissens i arbeidsretten, og at det var et mindretall som mente at søndagsjobbing kan anses som brudd på tariffavtalen.

– Vi tar arbeidsrettens dom til etterretning. Men vi syns fortsatt at formuleringen om at skuespillernes fridag «fortrinnsvis» skal legges til søndager er uklar, særlig fordi arbeidsretten også sier at arbeidsgiverne bør tilstrebe fri på søndager, sier Alfsen.

– Så lenge praksis var i overensstemmelse med hvordan vi tolket denne formuleringen, gikk det bra. Men da DNT begynte med søndagsforestillinger som en fast ordning, opplevde vi det som en helt ny praksis, som var noe helt annet enn den som har vært de siste 50 år. Det var viktig for oss å få avklart dette. Ting er nå blitt litt klarere, men ikke veldig mye klarere, sier Alfsen, som varsler en ny runde med forhandlinger om skuespillernes overenskomst ved neste hovedtarifforhandlinger.

Annonse