«Skam» viser hvordan innhold finner publikum gjennom nye plattformer. Regelverket for film- og tv-støtte må gjenspeile dette, mener NRKs eksternsjef Petter Wallace.

– Innholdet må komme først

Lite framtidsrettet. Prioriterer ikke norsk innhold: NRK kritiserer forslaget til nytt regelverk for film- og tv-støtte.

 

– «Skam» rett på nett ville vi ikke kunne gjort for bare etpar år siden. Mediebruken endrer seg raskt. Men forslaget til nytt regelverk fra Norsk Filminstitutt er for lite plattformnøytralt. NFI trekker seg tilbake, istedenfor å oppfylle intensjonen fra Stortingets filmmelding.

Dette mener NRKs Petter Wallace, ansvarlig for eksternt innkjøp i NRK. «Skam» var en intern NRK-produksjon, mens nettpubliserte «Unge lovende» var en samproduksjon med NFI-midler. Kulturdepartementet og NFI utarbeider nå nytt regelverk for tilskudd til film- og tv-produksjon. Forslagene har vært ute på høring, og høringsfristen gikk ut sist uke.

Strid mellom tv og kino

I sitt høringssvar kommer NRK med skarp kritikk av forslagene til nytt regelverk. Hovedpunktene i kritikken mot regelverket er at det er:

* Ikke plattformnøytralt nok.

* Gir ikke nok prioritet til norsk innhold.

* Uklart om støttekriterier.

I Dagsavisen sist uke gikk kinobransjen ut mot forslaget om plattformnøytralitet. Dermed står kino- og tv-bransjen steilt mot hverandre i debatten.

– Jeg forstår kinobransjens synspunkt. Men NRKs løsning er ikke at kinoene skal bli skadelidende. Tvert imot spiller kinoene en viktig rolle i mangfoldet av norsk visuell kultur, påpeker Wallace.

– Men vi må starte med publikums behov når vi skal forvalte samfunnets penger for å utvikle norsk innhold, slik både NRK og NFI gjør.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Eksperimenterer med VR

– Stortingsmeldingen om film ga et klart signal om at støtteordningene for audiovisuelt innhold i større grad skal være plattformnøytral. Altså at prosjekter velges ut fra hva de vil si til publikum, ikke hvor de skal vises. I dag har vi en politikk som gir forrang til en bestemt plattform, kinovisning på lerret. Men dette er ikke i tråd med hva publikum ønsker lenger, påpeker Wallace.

– I stadig større grad søker norske seere andre plattformer enn kino for å se norsk innhold. Utviklingen går raskt, og det oppstår plattformer der publikum ønsker innhold, hvor vi ikke publiserer ennå. For eksempel eksperimenterer vi nå med VR-innhold. Det kan være en måte å nå publikum på i framtiden.

– Hovedplattformen for «Skam» er nettpublisering. Lineær tv-visning er marginal i forhold. Allerede nå må vi fjerne oss fra å tenke plattformer. Vi må begynne med innholdet, og hvem det skal nå, ikke hvor og når det skal vises.

– I NFIs høringsnotat om nytt regelverk viser de til at det er vanskelig å oppnå plattformnøytralitet, istedenfor å forsøke å finne løsninger for støtte hvor man ser bort fra visningsformer.

– Filmmeldingen la opp til fleksibilitet. Da må regelverket også legge opp til fleksibilitet, slik at de som fordeler støttemidlene i NFI kan gi produsentene mulighet til å nå publikum der de faktisk er.