Nye nett-TV-regler og mer TV-reklame innføres av kulturminister Hadia Tajik. FOTO: KRISTER SØRBØ

Innfører nye TV-regler

Mer TV-reklame, fortsatt nei til alkoholreklame på TV og nye regler for nett-TV, foreslås innført av kulturminister Hadia Tajik.

Reglene er del av AMT-direktivet, innført av EU i 2007. At norske myndigheter har brukt flere år på å behandle regelverket for audiovisuelle tjenester (AMT) skyldes blant annet det norske forbudet mot alkoholreklame. Når direktivet blir del av kringkastingsloven, mister Norge muligheten til gripe direkte inn og sensurere alkohol- og annen reklame som norske TV-kanaler basert i utlandet i teorien kan sende i Norge.

 

Holder på nei

Med AMT-direktivet på plass gjenstår det for norske myndigheter å henstille til myndighetene i eksempelvis England, hvor et økende antall norske kanaler sender TV fra. I dag er det TV3, Viasat4 og TVNorges FEM, MAX og VOX som sendes fra London og reguleres av britisk medielov. Ifølge kulturminister Hadia Tajik innebærer AMT-direktivet bare en endring i Norges håndhevelse av et forbud mot alkoholreklame på TV.

- Reglene medfører bare en praktisk endring. I stedet for muligheten til å gripe direkte inn og sladde eventuell alkoholreklame på norsk TV, innføres det en ny prosedyre. Den innebærer at mottakerlandet kan anmode et TV-selskap i senderlandet om å rette seg etter regelverket i mottakerlandet. Hvis ikke det fører fram, kan Medietilsynet gå til ESA og prosedere med at alkoholreklamen er en omgåelse av norsk regelverk, og be om medhold for å sladde slik reklame. Til nå har altså ingen norsk kanal sendt alkoholreklame, sier kulturministeren.

 

Mer reklame

At Kulturdepartementet for tre år siden innførte mer liberale TV-reklameregler i Norge var en tilpasning til EUs TV-direktiv. Norske kanaler har siden 2009 fått sende mer reklame i tid og hyppighet, også i form av avbrudd i filmer og TV-serier. Med direktivet på plass får norske kanaler som TV 2 og TVNorge øke reklamemengden på TV ytterligere i form av rene produktplasseringer i dramaserier, sportssendinger og annen underholdning.

- I dag kan utenlandske serier som blir sendt på norsk fjernsyn benytte seg av produktplassering, men ikke norskproduserte. Endringene vil gjøre norske produksjoner mer konkurransedyktige. Forutsetningen er selvsagt at dette merkes tydelig i rulletekst eller på annen måte. Produktplassering vil fortsatt være forbudt i programmer rettet mot barn, eller i nyhets- og aktualitetsprogrammer. NRK får heller ikke drive produktplassering, sier Hajik.

De nye reglene innebærer også et forbud mot reklame rettet mot barn på nett-TV.

 

Regler for nett-TV

I den nye kringkastingsloven vil nett-TV drevet av aktører som NRK og VG bli regulert av et regelverk på linje med det tradisjonelle kringkastere må følge i dag. I dag har ikke nett-TV-kanaler eksempelvis vannskille-regler, bestemmelser som forbyr TV-kanaler å sende innhold uegnet for barn og mindreårige tidlig på dagen. Et mer detaljert regelverk for nett-TV skal utformes i samråd med blant annet TV-bransjen selv, ifølge ministeren.

- Vi har satt i gang et arbeid for å etablere et plattformnøytralt system for beskyttelse av mindreårige mot skadelig innhold. Målsettingen er å få et felles lovverk, og et felles kontrollsystem, for alle audiovisuelle medier, inkludert nett-TV. Det skal etter planen sendes ut høringsnotat om dette i løpet av 2012, sier kulturministeren.

AMT-direktivet tar ikke sikte på å regulere brukergenerte nettselskap som YouTube eller bloggertjenester.

reidar.spigseth@dagsavisen.no