– Booking er et samarbeid mellom artist og arrangør, sier Claes Olsen, bookingsjef på Øya-festivalen som reagerer på uttalelser om forhåndsbetaling av artister.

– Ikke vanlig å forhåndsbetale

Festivalaktører reagerer mot Skral-generalens uttalelser om artistbetaling.

 

– Dette er faktisk feil, og det er ukollegialt av Toffen Gunnufsen å si noe sånt. Tvert imot har vår kampsak de siste årene vært å jobbe fram en standardkontrakt der artistene utbetales 50/50 på forhånd og etter opptreden. Det er en viktig sak for norske arrangører, faststlår Claes Olsen, bookingsjef i Norges største musikkfestival Øya, og medlem i forbundet Norske Konsertarrangører.

Les også: Trekker seg fra festivalsamarbeid

Fikk ikke betalt

Olsen reagerte umiddelbart på uttalelser fra festivalsjef Toffen Gunnufsen i Dagsavisen sist helg, i etterkant av konkursen i festivalen Norwegian Wood. Norwegian Wood slo seg konkurs 7. november, med en utestående gjeld til leverandørene på 4.7 millioner kroner. Etter konkursen avslørte Dagsavisen at flere av Norges mest populære artister er blant kreditorene i boet. deLillos, Lillebjørn Nilsen, Klovner i kamp og Anneli Drecker fikk aldri betalt for å ha opptrådt under sommerens Norwegian Wood. Samtlige oppga at de aldri før hadde opplevd å ikke få betalt i det norske musikkmarkedet. «Dette er aktører som ikke hører hjemme i festival-Norge», fastslo Lars Lillo-Stenberg overfor Dagsavisen.

Blant de som opptrådte hadde flere sikret seg oppgjør før festivalen.

«Vi betaler alle artister på forhånd. Det er standard i bransjen. Artister som har gått med på å få betalt i etterkant, løper en risiko. Da må de finne seg i å bli sidestilt med de andre kreditorene», uttalte Toffen Gunnufsen til Dagsavisen.

Gunnufsen er daglig leder for Skral Festival, som er eid av investor Per Karsten Ims. Ims gikk ved årsskiftet inn som eier i Norwegian Wood-festivalen, som nå er konkurs. Gunnufsen og Ims samarbeider nå om en ny festival på Kadettangen i Bærum. Med i samarbeidet var opprinnelig daglig leder for årets Norwegian Wood Svein Bjørge, som nå har brutt alt samarbeid med Per Karsten Ims.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Samarbeid

– Det er mulig Toffen må betale alle artister på forhånd. Da er det fordi han ikke har kredittverdighet, kommenterer Claes Olsen i Øya-festivalen.

Gunnufsen har tidligere ledet festivalene Quart og Hove, som begge endte med konkurs.

– Booking er et samarbeid mellom artist og arrangør. Vi lærer alle nye konsertarrangører å få 50-50-avtaler. Det er viktig særlig for små arrangører, som ikke nødvendigvis har store midler å betale ut på forhånd, understreker Olsen.

– For arrangører er det også en usikkerhet ved å betale ut oppgjør på forhånd, hvis noe skulle skje med artisten eller at det pålper seg utgifter i forbindelse med artisten.

Storkonkursen i Holmenkollen musikkfestival for fem år siden skapte ringvirkninger i det norske festivalmarkedet. Olsen mener at Norwegian Wood-festivalen også kan få uheldige ettervirkninger.

– Det har vært etpar norske festivalkonkurser i oppigjennom, men de siste årene har festivalen blitt mer profesjonelle og omdømmet blitt bedre. En sånn smell som Norwegian Wood kan gjøre at både artister og leverandører blir mer på vakt. Så blir det opp til oss andre å drive profesjonelt og bra, sier Olsen.

Les også: Norwegian Wood er konkurs

– Ikke dumme

– Det er ikke sånn at artistene er dumme hvis de ikke krever betalt på forhånd. Vi kan ikke la dette inntrykket bli stående. Da fremstår det som om arrangører er ute etter å lure artistene.

Det mener Torbjørn Heitmann Valum, leder i forbundet Norske Konsertarrangører. Interesseorganisasjonen har over 330 norske musikkfestivaler, konsertarrangører og spillesteder blant medlemsmassen, og driver med kursing, kompetansedeling, juridiske tjenester med mere. Lederen for Norske Konsertarrangører er uenig i Gunnufsens fremstilling av bookingmarkedet. Han understreker at Gunnufsen og Skral festival også er medlemmer av forbundet.

– Det er ikke vanlig praksis i festivalfeltet å betale alle artister på forhånd. Her er det avtaler som forhandles individuelt mellom artistenes agenter og hver enkelt festival. Ofte er det basert på goodwill, der artister inngår avtaler om delbetaling i etterkant. Det vanligste er at honorar betales artisten dagen etter showet, sier Torbjørn Valum.

– Det er nærmere 600 norske festivaler og de aller fleste går veldig bra. Dette er en bransje som går godt. Også festivaler som går i minus eller går konkurs gjør en god jobb for å gjøre opp for seg i etterkant. Alle i festival-Norge opererer i et lokalt marked og er avhengig av goodwill, sier Valum.

Gunnufsen svarer

«Innarbeidede festivaler betaler normalt 50/50. Nye festivaler betaler ofte på forhånd, da agentene er usikker på betalingsevnen. Man kan også gå inn i avtaler der man betaler 50 prosent en måned før, 25 prosent like før og 25 prosent like etter. Dette er individuelle forhandlinger. For Skral Festival sin del betaler vi 50/50 for majoriteten av artistene. Hvis artisten spør om mer på forhånd, ser jeg ikke det som noe problem, fordi vi stoler på at agenten gjør opp for seg hvis artisten ikke spiller, eller det påløper ekstra utgifter», kommenterer Toffen Gunnufsen.

Han understreker at han ikke var involvert i Quart-festivalen da den gikk konkurs første gang i 2008.