Regjeringen vil tillate mer og hyppigere reklame på kanaler som TV 2 og TVNorge. Forbrukerombud Gry Nergård er svært kritisk. Ett forslag innebærer reklame på delt skjerm under lange sportshendelser som Tour de France.

– Ikke mer TV-reklame nå

Forbrukerombudet kritiserer regjeringens forslag om mer og hyppigere reklame på TV.

 

– Publikum utsettes for mer kommersielt press om regjeringen tillater mer og nye former for TV-reklame. Det vil bli vanskeligere for seerne å skille mellom hva som er redaksjonelt innhold og hva som er reklame, og vi vet at et stort flertall av publikum er misfornøyd med TV-reklame, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Les også: Åpner for mer reklame på TV

Mer reklame

Forbrukerombudet er en av få instanser som har uttalt seg kritisk til regjeringens omfattende liberalisering av både lov og forskrifter som regulerer TV-bransjens reklamesendinger. TV 2 og TVNorge skal få sende mer reklame i døgnet, og hyppigere reklame i flere typer program enn før.

Ifølge Medietilsynet innebærer endringene at de kommersielle kanalene i prinsippet får anledning til å plassere reklame hvor som helst i noen typer program. Til nå har dramaserier, debatt og dokumentarer vært underlagt visse bestemmelser, selv om kringkastingsloven har blitt liberalisert to ganger tidligere siden 2010.

Snevert fokus

Forbrukerombudet reagerer på at regjeringen gir TV-bransjen så vide fullmakter i en tid med norsk mediekrise.

– Det er underlig at regjeringen prioriterer finansieringen for kommersiell TV. Det er en helhetlig politikk den norske mediebransjen har behov for nå. Det er ikke bare TV-bransjen som trenger ny finansieringsmodell. Dette bør være en oppgave for Mediemangfoldsutvalget å ta tak i, sier Nergård.

De utenlandskeide norske TV-kanalene er også blant de mest lønnsomme medieselskap i Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skremme seerne

Forbrukerombudet advarer også TV-bransjen mot å gå for løsninger som er ris til egen bak.

– Vår undersøkelse fra 2014 viser at over 80 prosent av publikum er svært negative til TV-reklame. Å sende mer TV-reklame kan gi kortsiktig økonomisk gevinst, om den skremmer seerne vekk fra lineær TV. Vi at publikum har flere valgmuligheter for TV-underholdning, i form av aktører som Netflix og YouTube, sier Nergård.

En ny reklameteknikk regjeringen vil tillate, er reklameinnslag på delt skjerm. Dette innebærer at eksempelvis TV 2 kan sende reklame på deler av TV-skjermen mens Tour de France, femmila eller skiskyting stafett pågår – uten å avbryte sendinga. Dette medfører også at TV-reklamen kan sendes hyppigere under sportsoverføringer, innenfor dagens regel som sier at det bare kan sendes 12 minutter reklame per klokketime.

– Med delt skjerm kan ikke seerne lenger velge bort TV-reklamen uten også å velge bort programmet de ønsker å se.

Det øker risikoen for at publikum velger å oppdatere seg via noe annet enn en TV-kanal, sier Forbrukerombudet.

Norsk Redaktørforening er blant høringsinstansene som deler Forbrukerombudets bekymring for at mer TV-reklame gjør det vanskeligere for publikum å skille mellom kommersielt og redaksjonelt innhold på norsk fjernsyn.

Kulturdepartementet har ikke fastsatt dato for når den omfattende endringen av kringkastingsloven og -forskriften skal legges fram for Stortinget.