I dag må Erna svare i Stortinget

I dag vil opposisjonen presse statsminister Erna Solberg i Stortinget for å få henne til å beklage overfor Black Box og «Ways of Seeing»-kunstnerne.

Av Bernt Erik Pedersen og Hanne Mauno

– Statsministeren gikk for langt da hun uttalte seg om «Ways of Seeing», fastslår Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kulturkomiteen.

«Vil statsministeren gi Black Box og folkene bak stykket Ways of Seeing en beklagelse?» spør Trettebergstuen i dag, i Stortingets spørretime.

«Statsministeren har i sin håndtering av Black Box-saken bidratt til å legge utilbørlig press på ytringsfriheten til et maktkritisk teaterstykke», heter det videre i spørsmålet Trettebergstuen har levert til dagens spørretime.

Lørdag var det markering foran Stortinget støttet av over 50 kunstnerorganisasjoner, fagforeninger og politiske partier, til støtte for ytringsfrihet i kunsten. Anette Trettebergstuen var av dem som holdt appell til de fremmøtte.

– En statsminister skal ikke kødde med ytringsfriheten! sa hun.

Les også: Politiet henlegger saken mot Black Box Teater

Les også: Slik omtales Wara i teaterstykket

Skriftlig svar

SVs Freddy André Øvstegård har allerede gitt statsministeren en mulighet til å beklage sine uttalelser. I et skriftlig spørsmål til Erna Solberg, levert sist torsdag, spurte han om statsministeren ville beklage det han kalte spekulasjonene om årsakssammenhenger mellom truslene mot justisminister Tor Mikkel Wara og «Ways of Seeing», fra pressekonferansen onsdag for to uker siden, mens politietterforskningen fortsatt pågikk. «Jeg har ikke på noe tidspunkt trukket slutninger om hendelsene ved statsråd Wara og hans samboers hus, slik representant Øvstegård hevder i sitt spørsmål. Jeg står ved mine uttalelser fra pressekonferansen på 13. mars 2019», heter det i svaret fra statsminister Erna Solberg, som kom påfølgende dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Inngår som bevis

Advokat Jon Wessel-Aas representerer regissør Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban, skuespillerne og medforfatterne på stykket. Wessel-Aas har nå sendt inn klage til Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembete på deres behandling av politianmeldelsen, og krever han 50.000 i oppreisning til hver av de involverte.

– Statsministerens uttalelser under pressekonferansen mens saken fortsatt var under etterforskning inngår i totalbildet av statens behandling av tre uskyldige kunstnere, sier Jon Wessel-Aas.

– Uttalelsene fra pressekonferansen er, etter min mening, et ledd i at staten har brutt med prinsippet om uskyldspresumpsjon i behandlingen av disse tre kunstnerne.

Les også: Fremskrittspartiet ville stoppe støtten til Black Box etter kontroversiell forestilling

– I menneskerettskonvensjonen ses statsmakten under ett – politi, påtalemyndighet, justisminister og statsminister. Solbergs uttalelser som statsminister, under pressekonferansen mens saken fortsatt var under etterforskning, inngår i totalbildet av statens behandling av tre uskyldige kunstnere, sier han til Dagsavisen.

– Om dette skulle ende i domstolen, vil Erna Solbergs uttalelser som statsminister under etterforskningen av saken inngå som bevis. Det vil ikke akkurat styrke statens sak at statsministeren i ettertid nekter å beklage. Vårt krav er nøkternt krav. Det viktigste er det prinsipielle. De har krav på en utvetydig renvaskelse, særlig fordi behandlingen av saken gjorde at mistanken om noe straffbart ble hengende igjen selv etter henleggelsen, understreker Wessel-Aas.

Les også: Kunstnerne bak Black Box-forestilling krever erstatning