Høyre er lei av Aps mas om krisepakke for mediene

Høyres Tage Pettersen er nå luta lei av at opposisjonen kritiserer regjeringen for at en krisepakke for mediene lar vente på seg. Aps Hadia Tajik mener han farer med usannheter.

– Nå begynner tålmodigheten å ta slutt. Enkelte bruker all energi på å rope ut kritikk mot posisjonen, mens de samme åpenbart ikke har gjennomslag i egne partier, sier Høyres mediepolitiske talsperson Tage Pettersen til Dagsavisen.

Oppgitt

Særlig er Pettersen oppgitt over Aps kultur- politiske talsperson Anette Trettebergstuen. I Dagsavisen onsdag gikk Trettebergstuen offensivt ut med en «etterlysning», og stilte krav om at kulturminister Abid Raja (V) nå må få plass en krisepakke for mediebransjen, som sliter med sviktende annonseinntekter.

– Vi krever å få vite om statsråden jobber med en slik krisepakke, og vi vil vite når den eventuelt kommer, sa hun. Også direktør for Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey, etterlyste denne pakken, og sa til Dagsavisen at MBL og de andre medieorganisasjonene har bedt kulturministeren om et møte for å høre hva som skjer.

Les også: Etterlyser Rajas mediekrisepakke

– God kommunikasjon

Men Pettersen mener både regjeringspartiene og kulturministeren har hatt god kommunikasjon med mediebransjen om dette.

– Jeg opplever at både kulturministeren og jeg som mediepolitiker for Høyre på Stortinget har brukt mye tid på bransjen for å få fakta om situasjonen den siste uka. Denne informasjonen bruker vi når vi nå jobber internt for å finne løsninger, sier Pettersen, som mener at Trettebergstuen og andre opposisjonspolitikere som kritiserer regjeringen, godt bør vite at de res egne partier har vært med på å godkjenne regjeringens opplegg. I den tredje krisepakken som nå behandles i Stortinget, er hovedfokuset en bred «kontantstøtteordning» for næringslivet. Regjeringen har fått tilslutning i Stortinget for at man skal vente se hvordan disse tiltakene treffer. Treffer de ikke mediebransjen, kan det bli aktuelt å vurdere en egen ordning for mediene, ifølge Pettersen.

– Dette har Aps forhandlere også sluttet seg til, og det må Trettebergstuen vite veldig godt, sier Pettersen.

Hadia Tajik: – Slutt å spre usannheter

Men Aps forhandler, Hadia Tajik, er dypt uenig:

– Jeg var forhandleren på vegne av Arbeiderpartiet og kan opplyse Tage Pettersen om at han tar ganske grovt feil, og må be ham om å slutte å spre usannheter, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.
 
Hun fortsetter:

– Arbeiderpartiet krevde en egen tiltakspakke rettet mot mediene, i tråd med det blant annet Redaktørforeningen hadde bedt om, fordi vi så at mediene trenger noen særskilte og målretta tiltak. Dette avviste regjeringspartiene. De ville heller at mediene skulle falle inn under kompensasjonsordningen for bedriftene, og la dette frem som forslag.

Tajik: – Allerede avklart

At Tage Pettersen og resten av regjeringspartiene foreslo at mediebedrifter skulle kompenseres likt som andre bedrifter, syns Hadia Tajik er «helt merkelig», skriver hun:

– Det var helt merkelig at de gjorde, for at mediene også skulle ha tilgang til den ordinære kompensasjonsordningen var jo allerede avklart forrige fredag. Det stod i proposisjonen som ble lagt frem dag, torsdag, at «Mediebransjen må som andre bransjer benytte seg av allerede vedtatte ordninger og tiltak, samt kompensasjonsordningen for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet, som varsles i denne proposisjonen». 

Tajik: Ap ønsker egen mediepakke

Hadia Tajik fortsetter i samme e-post: 

– Jeg lot meg ikke lure av at de tilbød oss noe som allerede var avklart, og avviste dette. Ved å si nei til dette, sørget Arbeiderpartiet for at mediene fortsatt har mulighet til å be om en egen krisepakke rettet mot dem – samtidig som de er en del av de alminnelige kompensasjonsordningene. 
 
– Det Høyre ønsket var å skape tverrpolitisk enighet om at det de allerede hadde lagt opp til, var nok. Men det var det ikke, og det er det fortsatt ikke. 

Raja møter pressen fredag

Fredag møter kultur- og likestillingsminister Abid Q Raja representanter fra bransjeorganisasjonene Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen og Norsk forbund for lokalradio. 

Organisasjonene håper møtet betyr at medieministeren har en tiltaksplan i ermet.