Anders Baasmo Christensen fra filmen «Børning», som krever betydelig etterhåndsstøtte. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Holder tilbake 50 millioner

På grunn av budsjettsprekk holder Norsk filminstitutt tilbake 50,3 millioner kroner i årets filmstøtte.

Det er Aftenposten.no som melder om en e-post som har gått fra avdelingsdirektør ved Norsk filminstitutt (NFI), Sveinung Golimo og Norsk produsentforening. NFI skal ha gitt beskjed om at det ikke blir foretatt nye tildelinger av støtte inntil videre i år, da det ligger an til budsjettoverskridelser på grunn av tilskuddsordningen som gir såkalt etterhåndsstøtte.

Dette er en ordning som gir støtte til filmer som har passert 10.000 besøkende på kino, og fordi det ligger an til at denne ordningen som automatisk skal gi støtte vil gi en budsjettsprekk, må NFI holde tilbake midler som skulle gå til kommersiell film, co-produksjoner, ordningen Nye Veier, og i aller størst grad TV-drama. Her holdes det igjen 24,1 millioner kroner.

 

Forsinkelser

Resultatet kan altså bli at en rekke produksjoner blir forsinket, og dette er dårlige nyheter for bransjen som allerede har opplevd ett filmfondkutt på 36 millioner.

- Våre foreløpige beregninger viser at den automatiske ordningen med såkalt etterhåndsstøtte til film, basert på billettsalget på kinoene, kan sprekke med noe over 30 millioner kroner, bekrefter direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt overfor Aftenposten.

Som Dagsavisen skrev om tirsdag, er etterhåndsstøtten særlig under lupen for tida, da en fersk utredning av filmbransjens økonomi viser at stadig flere filmer lages uten forhåndsstøtte, med håp om å nå et godt nok besøk for å få etterhåndsstøtte.

For enkelte filmer går dette bra, som med den ferske norske filmen «Børning», som ifølge Aftenposten vil få maksimal etterhåndsstøtte gjennom 156.000 besøkende hittil.

 

Dårlig økonomi

Tre av fire norske kinofilmer ender med negativ avkastning på egenkapitalen, og halvparten av disse går med et underskudd på mer enn 50 prosent, ifølge filmutredningen gjort av analytikerne i Ideas2evidence. De peker særlig på etterhåndsstøtten som årsak til den dårlige økonomien i bransjen. Kulturministeren sa til Dagsavisen tirsdag at hun har merket seg forslaget fra Ideas2evidence om at man bør heve grensen for etterhåndsstøtte fra 10.000 solgte billetter til mellom 20- og 40.000.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no