Oslos kulturbyråd Hallstein Bjercke svarer i dag på hva som har gått galt med de to store kulturbyggprosjektene i Bjørvika. FOTO: MIMSY MØLLER

- Har undervurdert kostnadene

Kostnadene og forholdene i Bjørvika er undervurdert i planleggingen, mener avgått byggeleder, Gunnar Leganger. Han angrer på at han ikke ba om bedre rammebetingelser.

–Jeg burde kjempet for større kostnadsrammer i byrådssaken, sa Gunnar Leganger, tidligere direktør for byggeprosjektene i Bjørvika i Oslo bystyresal i dag. Leganger måtte forlate jobben sin i april etter det ble kjent at det nye hovedbiblioteket ligger an til å koste en halv milliard kroner mer enn planlagt, og bli betydelig forsinket.

 

LES OGSÅ: – En alvorlig politisk situasjon

I dag er høringen i forbindelse med byggingen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika, og oppføringen av nytt Munch-museum.

Ny direktør for byggeprosessen, Eli Grimsby, har lagt fram sitt syn på hva som har gått galt i prosjektet med bygging av nytt hovedbibliotek.

-–Så vidt jeg kan vurdere er merkostnadene begrunnet i en undervurdering av kompleksitet og kostnad. Konsekvensen av grunnforholdene har vært undervurdert i planleggingsfasen, på tross av at det har blitt gjennomført en rekke undersøkelser og vurderinger, sa Grimsby. Hennes analyse får støtte fra tidligere direktør, Gunnar Leganger, som måtte forlate sin stilling da kostnadssprekken ble kjent.

–Deichman-tomta er muligens den vanskeligste i hele Bjørvika og kvalitetssikringen anbefalte undersøkelser som ble gjort. Undervurderingen av kompleksitet i prosjektet utgjør også etter mitt skjønn årsaken til overskridelsen, påpekte han.

To år

– Det er i store byggeprosjekters natur at de kan være uforutsigbare. Investeringsregimet gir oss et verktøy for å håndtere denne risikoen, holde bystyret løpende orientert, og iverksette tiltak fortløpende. Men verken Oslo kommune eller andre utbyggere, kan noen gang eliminere risiko, sa Hallstein Bjercke til finanskomiteen i Oslo bystyre i dag.

Kulturbyråd Hallstein Bjecke (V) har holdt sin innledning og har fått spørsmål fra opposisjonen om hvorfor det såkalte styringsdokumentet for hovedbiblioteket ikke var klart før desember 2014, på tross av at det framgår av nylig offentliggjorte dokumenter at byrådsavdelingen har purret på dette fra byggherre i Kulturbyggene i Bjørvika.

Dette dokumentet skal blant annet ha bestemmelser om hvordan man skulle følge opp risikomomentene knyttet til byggeprosjektet, som ligger an til en budsjettsprekk på oppmot en halv milliard kroner.

Kvalitetssikringen av byggeprosjektet var klar i august 2012, og denne pekte på risikomomenter knyttet til prosjektorganisasjonen, anbudsstrategi og grunnforholdene i Bjørvika. Alle disse tre momentene har i ettertid blitt pekt på som årsak til budsjettsprekken.

Spurt om konflikt

 

Kulturbyråd Hallstein Bjercke har fortalt til finanskomiteen at det endelige styringsdokumentet for prosessen skulle oppdateres med tiltak for å følge opp disse risikomomentene, men dette ble ikke gjort før 18. desember 2014.

 

- Kvalitetssikringen var klar i august 2012, og endelig styringsdokument kom to år etter, påpekte Rina Mariann Hansen (Ap) overfor byråden, som ble spurt om hvorvidt det har vært konflikt knyttet til oppfølgingen av risikomomentene, og om det er årsaken til at det har tatt så lang tid å få endeling styringsdokument på plass.

- Det var en dialog knyttet til oppfølging av usikkerhetsmomentene. Men prosjektet har også hatt et midlertidig styringsdokument som det har vært styrt etter, svarte Bjercke.

Første rapport fra byggherre om at de ikke ville klare å holde budsjettrammen kom i oktober 2014, fortalte Bjercke.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no