Sara Danius (til venstre) går fra Svenska Akademien i Stockholm etter at krisemøtet har tvunget henne ut av posisjonen som permanent sekretær. Her sammen med sin nære støttemedlem i Akademien, Sara Stridsberg.

Gubbekultur raserer Nobel-akademiet

KOMMENTAR: Svenska Akademien ligger med brukket rygg. Neste gang noen nevner Nobelprisen i litteratur vil det være med en bismak av svik og nedrighet, skriver Mode Steinkjer.


Svenska Akademiens leder Sara Danius trekker seg med umiddelbar virkning. Også Katarina Frostenson, midtpunktet i krisen som rir Akademien som en mare, må forlate fellesskapet som utpeker Nobelprisvinnerne i litteratur. Tilbake sitter en gruppe medlemmer som med all tydelighet viser hvilken patriarkalsk anakronisme av en klubb de har innkapslet seg i. Det finnes knapt noen annen stilling i samfunnet man blir valgt til på livstid, og vissheten om at medlemmene uansett sitter til de dør gjør at noen åpenbart tror de er hevet over alle vanlige samfunnsnormer. Alle hører de hjemme blant Sveriges fremste forfattere og akademikere, og antagelig oppfatter de seg selv som vinnerne av en rå maktkamp knapt noen dramatiker kunne diktet opp. Den har midlertidig endt med et kompromiss like enkelt som det er tragisk: Om Frostenson var villig til å gå, skulle Danius trekke seg. Hva som nå skjer, vet ingen.

Les også: Bakgrunn: Dette er krisen i Svenska Akademien

Akademiens permanente sekretær Sara Danius har etter alt å dømme tatt ansvar ved å trekke seg på ett vilkår, at Katarina Frostenson også måtte bort fra bordet med de atten medlemmene – eller De Aderton som de kalles – som årlig bestemmer hvem som skal motta Nobelprisen i litteratur. At de resterende innfridde vilkåret, sier noe om hvor dyp splittelsen i Akademien har vært og hvor lite tiltro enkelte har hatt til Danius i denne saken. Sveriges mektigste kulturelle institusjon har nå raknet totalt, og medlemmene i likhet med prisen og det øvrige arbeidet de gjør for svensk og internasjonal litteratur, er brakt i vanry. Et oppblåst gubbevelde har valgt å se bort fra at hele årsaken til krisen bunner i seksuell trakassering. Et foreldet kvinnesyn praktiseres åpenbart fortsatt i lys av de hundreårige tradisjonene Akademien forfekter.

Les også: De deler ut Nobelprisen i litteratur, men nå rakner det i Svenska Akademien

Det tre timer lange møtet torsdag 12. april 2018 kommer til å stå skrevet i svart i all framtid, som det verste øyeblikket siden Akademien ble stiftet i 1786. Den eneste dagen som om mulig er svartere, er da datidens mektige akademisekretær i 1997 avfeide varselbrevet han fikk på bordet, om seksuell trakassering i nær tilknytning til Svenska Akademien. Det skulle gå ytterligere 20 år før det virkelig ble tatt på alvor. I kjølvannet av metoo-bevegelsen i fjor høst sto 18 kvinner fram og anklage den såkalte «Kulturprofilen» for seksuell trakassering. Mannens ektefelle er lyrikeren Katarina Frostenson, og sammen eier de en kulturklubb som skal ha melket Akademien for penger. Kulturprofilen skal også ha lekket vinnerne av Nobelprisen i litteratur ved minst sju tilfeller, senest da Bob Dylan vant i 2016, ifølge en advokatutredning som Akademien selv bestilte etter at avsløringene rundt Kulturprofilen.

Les også: – Akademien må rydde opp

Svenska Akademiens permanente sekretær Sara Danius har i det store og hele håndtert de siste månedenes krise med taktisk tålmodighet, men likevel har hun ikke lykkes i å samle de øvrige medlemmene bak de åpenbare konklusjonene i rapporten. Hennes tid som «ständige sekreterare» har også generelt vært turbulent. Hun ble den første kvinnelige sekretæren i Akademien, på dagen hundre år etter at Selma Lagerlöf ble første kvinnelige medlem. Danius hadde en ung og moderne stil sammenlignet med mange av sine forgjengere i lederstolen, og høydepunktet kom da hun i 2016 utropte Bob Dylan til vinner av Nobels litteraturpris. Kritikken mot henne skjøt imidlertid fart da hun ikke lykkes med å få Dylan til selve utdelingen, og knapt i tale. For Akademiens tradisjonsbundne medlemmer ble det sannsynligvis sett på som en gavepakke i tilfelle krisen skulle komme. Og den kom, men ikke i akademisk forstand.

Les også: Endelig takker Dylan for Nobelprisen

Hva Frostenson har visst om ektemannen er det kanskje bare hun selv som vet, men advokatutredningen påviser sannsynlige brudd på taushetsplikten og uetiske valg når det gjelder Akademiens disponeringer av honorar til kulturklubben og en leilighet i Paris. I tillegg kommer den åpenbare belastningen ved at ektemannen anklages for å i over to tiår ha forgrepet seg på unge kvinner i Akademiens lokaler, mens flere av akademimedlemmene har visst. Men nå handlet det ikke først og fremst om Kulturprofilen, men om Akademiens etiske ryggrad og troverdighet. Etter at rapporten ble lagt fram sist uke stemte De Aderton over Frostensons videre skjebne i Svenska Akademien. Det var ingen lett oppgave, all den tid Frostenson selv har havnet i en umulig og for henne åpenbart ukontrollerbar situasjon. For medlemmene står imidlertid hensynet til Akademiens integritet over hensynet til det enkelte medlem.

Les også: Nobel splittelse ødeleggende for litteraturprisen

Danius støttet den fløyen som stemte for at Frostenson måtte gå, det samme gjorde framtredende medlemmer og forfattere som Peter Englund, Klas Östergren og Kjell Espmark. De tre var de første som gikk ut av Akademien etter at åtte medlemmer stemte for at Frostenson skulle få beholde sin stol. Fra da av eskalerte maktkampen på skitneste vis. Akademiens tidligere permanente sekretær Horace Engdahl – som framstår som en Machiavellisk provokatør i dette nedrige spillet om makten i det kulturelle Sverige – skrev i en aviskronikk at Danius er den verste «ständiga sekreterare» som Akademien har hatt siden 1786. Engdahl tilhører Akademiens aller innerste krets sammen med Sture Allén, mannen som i sin tid avfeide varslet om seksuelle overgrep som «ikke viktig». Nå står begge igjen på vraket av den stoltheten de begge en gang har ledet. 

Les også: Overraskende Nobel-vinner

Torsdagsmøtet endte med at Svenska Akademiens permanente sekretær Sara Danius ble tvunget fra vervet som leder for de 18 «ledamotene». Avgjørelsen som ble framtvunget under møtet gjorde videre at hun på eget initiativ valgte å forlate stol nummer 7 i Akademien for godt, den hun har hatt siden 2013. Like etter ble det varslet at Katarina Frostenson, som er gift med kulturprofilen, også forlater Akademien. Med det har fem medlemmer forlatt Akademien på under en uke. Sara Danius kunne gå ut i stockholmskvelden og Gamla Stan med hevet hode.

Med de to som tidligere og av helt andre årsaker har valgt å forlate sine stoler, er det nå bare 11 igjen av de opprinnelige 18. Statuttene krever at de må være 12 for å ha bestemmelsesrett, blant annet over hvem som skal kunne få Nobelprisen i litteratur. Alle, uansett om de har trukket seg eller ikke, er valgt på livstid og kan ikke erstattes med mindre Kongen bruker sin innflytelse som Svenska Akademiens høye beskytter til å drive fram en regelendring, slik han har varslet at han kan komme til å gjøre om krisen blir komplett. Og stort verre kan den ikke bli. Det eneste måtte være om de mektigste blant de åtte som stemte i Frostensons favør får fortsette i en tradisjon som tøyer de demokratiske spillereglene til en institusjon som mer enn noen annen skal hegne om fellesskapet og den frie tanken.  

Les også: I krise etter #metoo-avsløring