Festivalsjef Kai Gustavsen i Kongsberg.

Glad for ny festivalstøtte

Etter årelang kamp mot knutepunktordningen har Kongsberg blitt hørt, konstaterer festivalsjefen.

 

Like før jul kom Kulturrådets nye ordning for støtte til musikkfestivaler, som erstatter den omstridte knutepunkt-ordningen. Den ble besluttet avviklet i 2015, og gjennom to år med midlertidige ordninger har det knyttet seg stor spenning i Festival-Norge til den nye innretningen for festivalstøtte. For 2018 og framover må knutepunktfestivalene søke på lik linje med andre musikkfestivaler.

– Den nye ordningen tar høyde for at det trengs en større gjennomgang av støtten til alle musikkfestivaler, sier Kai Gustavsen, daglig leder for Kongsberg Jazzfestival.

Knutepunkt-ordningen har utløst årlig støtte på rundt 12 millioner for Moldejazz. For 2016 og 2017 har Kongsbergjazz fått toårig festivalståtte på 1,6 millioner årlig fra Kulturrådet.

– Om knutepunkt-ordningen hadde blitt videreført i 10 år, hadde det betydd 100 millioner mer til Molde enn Kongsberg, anslår Gustavsen.

– Det er ingenting ved verken publikumstall, kvalitet på innhold, eller geografi, som skulle tilsi at det var så stor forskjell på bevilgningene til Molde og til andre jazzfestivaler. Det gjorde at jeg engasjerte meg mot knutepunkt-ordningen, sier Gustavsen, som tiltrådte som festivalsjef på Kongsberg i 2012.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Langsiktig

I den nye ordningen gis festivalene støtte for ett, tre eller fem år.

– Kulturrådet har tatt til følge vårt ønske om et tredelt system der forskjellige festivaler tilgodeses på forskjellig nivå, sier Gustavsen.

Den nye festivalstøtten viderefører knutepunkt-modellen der tilskudd fra sentralt hold utløser tilskudd fra kommune og region.

– Nå skal vi ha med lokale og regionale politikere i søknadsrunden. Vi har forhåpninger om å rykke opp i divisjonen for tilskudd over fem år, sier Gustavsen.

– Kongsberg Jazzfestival har holdt på i over 50 år. Nå kan vi slippe å lure på i desember hva vi får i januar. Vi kan planlegge mer langsiktig.

Les også: Trippel Susanna på Kongsberg