Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås gir 30 millioner kroner over en treårsperiode til ny, undersøkende journalistikk. FOTO: MIMSY MØLLER

Gir millioner til journalistikken

Fritt Ord gir 30 millioner kroner i støtte til mer norsk, kritisk journalistikk. Norsk presse sier ja takk.

Fritt Ord vil gi ti millioner kroner årlig de neste tre årene til journalister, redaksjoner og mediehus som vil drive undersøkende journalistikk innenfor visse temaer. Hensikten er å styrke norsk, kritisk journalistikk i en krevende tid for mediebransjen.

 

Kritisk støtte

- Bakgrunnen er den vanskelige situasjonen for norske medier, og den tiltakende utviklingen med inntektsfall. Det er viktigere enn noen gang å styrke den frie journalistikken og mediehusene. Dette handler om medie- og demokratiutvikling, og om å styrke medienes kritiske funksjon i Norge, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.

- Kritisk journalistikk er en av hjørnesteinene i samfunnsdebatten. Fritt Ord bruker årlig mange millioner kroner på støtte til medier og journalistikk. De 10 millionene vi vil gi årlig kommer i tillegg til våre andre støtteordninger, sier Åmås.

De 30 millionene stiftelsen vil gå til prosjekter innenfor seks temaer som tradisjonelt har for liten dekning i norske medier. Det Fritt Ord blant annet håper vil havne i søknadsbunken er journalistikk som handler om klimaspørsmål, eller som vil se nærmere på Norges forhold til EU.

Prosjektene kan også handle om kritisk, debattskapende journalistikk i lokalsamfunn, være journalistikk myntet på unge mediebrukere eller være undersøkende journalistikk på forskjellige lite dekkede felter.

Samtidig kan kritikere, kommentatorer og spaltister som driver på frilansbasis også søke, såframt de har publiseringsavtale med en redaksjon eller mediehus.

- På enkelte områder er det behov for mer ressurser og mer tid til å drive journalistikk. Vi vet også at bruken av eksterne spaltister og kommentatorer er under sterkt press i redaksjonene. Vi håper dette blir en stimulans til å prioritere. Vi håper ikke politikere eller mediehus bruker prosjektstøtten som påskudd for å kutte i støtteordninger og egne, redaksjonelle satsinger. Dette er ment som et supplement, sier Åmås.

 

Positiv presse

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund er glad for Fritt Ords nyeste initiativ.

- Vi mener dette er et godt substansielt tiltak for å få opp mengden journalistikk i Norge, og det er selvfølgelig et ekstremt viktig signal om at dette må til. Det bør komme aktører på banen som også på tilsvarende måte kan bidra til å støtte profesjonell journalistikk, sier Stavrum,

- Kritisk journalistikk er samfunnets hygienefaktor, en viktig garanti for at demokratiet skal fungere ordentlig. Det høres stort ut og det er det også. Det er viktig at de som sitter med makt og innflytelse vet at noen kan komme og kikke dem i kortene etterpå. Det å ha en betryggende mengde journalistisk virksomhet i alles nærområder komplementerer demokratiet, sier Stavrum.

Også leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag ser positivt på Fritt Ords nye støtte.

- Vi er glad for alle som ser at mediene er i en krise, og ikke minst som er villige til å gjøre noe for å styrke mediene. Dette er også friske kroner. De kommer ikke på bekostning av andre øvrige mediestøtteordningene som det ville gjort hvis det var fra myndighetene, sier NJ-lederen.

- Jeg håper dette kan spore andre til å bidra, til å åpne lommeboken eller støtte mediene på andre måter. 10 millioner kroner årlig er bare en dråpe i havet sammenlignet med pressestøtten og summer fra annonser og abonnement, derfor kan den ikke brukes til å begrunne kutt i den øvrige mediestøtten, sier Spence.

reidar.spigseth@dagsavisen.no