Går mot kutt 
i Aftenposten

Å kutte blant jorunalistene vil få konsekvenser for det redaksjonelle produktet, mener klubblederen i Aftenposten.

- I Norge skal Schibsted spare 400 millioner kroner. Og Aftenposten skal spare 200 av dem. Dette kommer også oppå kutt som er der fra før. Det heter at det skal spares i faste kostnader, og da hovedsakelig i stillinger, sier klubbleder i Aftenposten Knut Nygaard.

- Det har vært nevnt en netto på 150 stillinger, men i tillegg har de ønsket å få inn en del ny kompetanse, så vi kan risikere at opp mot 200 stillinger må spares inn, sier han.

 

Bekymring

Dagens Næringsliv har skrevet flere artikler om begynnende nedbemanning i Aftenposten i sommer, og klubblederen kan fortelle at det påvirker de ansatte.

- Det har vært ganske mye bekymring i sommer. Folk er usikre nå. For journalistenes del er det snakk om å fjerne opp mot 60 stillinger av totale 230, sier han. Det er usikkert hvilke konsekvenser sparingen vil få for det redaksjonelle innholdet i avisen.

- Ingen har undersøkt, så vidt jeg vet, hvilke redaksjonelle konsekvenser dette vil få, og det er et problem. Det er klart at dette vil få konsekvenser for avisen. Man vil måtte prioritere helt annerledes med en så kraftig reduksjon, sier Nygaard.

 

Håper ikke oppsigelser

Vedtaket som er gjort nå er gjort i Schibsted ASA, og det skal gjøres vedtak i Schibsted Norge. 22. august skal dette opp i styremøte i Aftenposten.

- Jeg håper inderlig at avisen skal klare dette uten direkte oppsigelser, sier Nygaard. Han mener ledelsen foreløpig har kommunisert bra med de ansatte.

- Jeg tror på ledelsens gode intensjoner, men det har vært noen lekkasjer som har ført til at det har blitt skrevet ting som uroer. Jeg tror allikevel ledelsen har intensjon om å kommunisere godt, og de sier at klubbene skal tas godt med i denne prosessen.