Den Norske Opera & ballett er blant dem som tiltrekker seg mest sponsorer i kulturlivet og besøkstallene har gått opp etter at de flyttet til Bjørvika. Men pensjonskostnadene gjør tallene røde. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Frykter pensjon spiser opp kunsten

Midlene til institusjonene som sliter med høye pensjonskostnader øker mindre enn lønnsveksten i statsbudsjettet for 2015. Det er vanskelig å se at vi kan opprettholde dagens tilbud dersom det ikke kommer endringer, mener Operaen.

- Pensjonssituasjonen er alvorlig både for kulturinstitusjoner og andre som har ytelsesbasert tjenestepensjon. Det er vanskelig å se at vi kan opprettholde dagens tilbud og aktivitetsnivå dersom det ikke kommer endringer i pensjonsordningene som gir institusjonene lavere og mer forutsigbare pensjonskostnader, sier den ferske administrerende direktøren ved Operaen, Nils Are Karstad Lysø.

Dagsavisen har ved flere anledninger skrevet om de høye pensjonsforpliktelsene ved institusjonsteatrene og Den Norske Opera & ballett. I år bruker Den Norske Opera & Ballett 122 millioner kroner til pensjon, av de 577 millionene som staten har tildelt operaen. Forslaget til bevilgning for neste år ligger på nærmere 590 millioner kroner, og Operaen opplyser at de vil bruke omtrent 140 millioner kroner på pensjon neste år. Altså utgjør pensjonskostnadene nærmere en fjerdedel av statsstøtten.

 

Les også: Kan ikke strekke seg lenger

 

Mindre enn lønnsveksten

- Uten at tilskuddene økes, vil det kunstneriske lide, sier forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), Hans Olav Rian. Både arbeidsgiverorganisasjonen, Norsk teater- og orkesterforening (NTO), samt fagforeningen MFO frykter at den kunstneriske virksomheten ved flere av landets kulturinstitusjoner vil lide i året som kommer grunnet skyhøye pensjonsforpliktelser.

MFO har medlemmer som er ansatt ved Den Norske Opera & Ballett, og i de store orkestrene. De er ikke særlig fornøyde med det regjeringen bidrar med i statsbudsjettet for 2015.

- Vi forventet at de tok innover seg pensjonsutfordringene på Operaen. Vi har sagt fra flere ganger at her ligger det en bombe og venter. Kulturdepartementet kan ikke bare definere seg bort fra et ansvar, sier Rian.

Ved Operaen har pensjonsforpliktelsene økt med 170 millioner kroner i 2013, og i første kvartal i år hadde de nesten har nådd 1,1 milliarder. For Nationaltheatret økte forpliktelsene med 50 millioner kroner i fjor, og de ligger nå på over 220 millioner kroner.

- Se vi på statens egne prognoser for lønnsvekst, er anslaget på 3,25 prosent, mens prisveksten er på 2,1. Våre institusjoner har fått en vekst på 2,3 prosent, noe som betyr en realnedgang. Disse rammes mer av lønnsveksten enn av prisveksten, og dermed er dette dårlige nyheter når de samtidig har kostnadene til pensjon. Kombinasjonen er uheldig, sier leder for NTO, Morten Gjelten.

 

Mer forpliktende

I statsbudsjettet skriver Kulturdepartementet at Operaen har fått styrket tilskuddet sitt de to siste årene på grunn av de sterke økningene i pensjonskostnadene. Dette tilskuddet får de videreført i 2015, men regjeringen understreker at det er nødvendig at institusjonene «etablerer bærekraftige løsninger på pensjonsområdet.»

Videre skriver departementet at de merker seg at partene har nedsatt et utvalg som skal utrede alternative løsninger, og at departementet ser det som nødvendig å vurdere særaldersgrensene ved Operaen, som for ballettdansere er på 41 år og for sangsolister er 52 år. Det står imidlertid lite om hva departementet har tenkt til å foreta seg videre.

- Jeg kunne nok ønsket meg en mer forpliktende tekst i statsbudsjettet, sier Gjelten fra NTO.

Han forteller at et utvalg skal se på ulike modeller fram mot nyttår, og så skal partene forhandle i neste lønnsoppgjør i april 2015.

- Når man får på plass en ny avtale, er spørsmålet hvordan man håndterer historien. Her forventer vi at staten opptrer som en aktiv eier, og vi tar for gitt at det blir samtaler om dette, sier han.

 

Mer midler

I 2014 ligger Operaen an til et negativt driftsresultat, på -22,6 millioner kroner.

- Jeg tror det er umulig å komme ut av situasjonen her uten at det tilføres mer midler. Vi er i samtale med Operaen og NTO om den nye virkeligheten med pensjon. Men vi kan ikke forhandle bort pensjonen til de som snart skal gå av, over natta. Man gjør ikke slike endringer i andre sektorer uten at man har overgangsordninger, sier Rian.

Dagsavisen har spurt om kulturminister Thorhild Widvey (H) vil kommentere denne saken, og har mottatt svar fra hennes statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som skriver i en e-post at departementet er i tett dialog med institusjonene.

«Departementet anser det som nødvendig at institusjonene selv etablerer bærekraftige løsninger på pensjonsområdet. Det er nedsatt et partssammensatt utvalg som skal utrede alternative pensjonsløsninger og konsekvenser av disse for arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Dette arbeidet pågår nå. Arbeidet skal danne grunnlag for forhandlingene om framtidig pensjonsordning mellom partene i arbeidslivet.»

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no