Masud Gharahkhani er lokalpolitiker i Drammen og støtter opp under synet som flertallet av lokalpolitikerne har, ifølge undersøkelsen fra MBL: Lokalaviser styrker lokaldemokratiet, mener han. FOTO: RONNY JOHNSEN

Frykter for framtida til lokalavisene

Kommunepolitikere mener lokalavisene er viktige for at både innbyggerne og de selv holder seg orientert om hva som skjer i hjemkommunen. Derfor vekker forslag som kan ramme 28 småaviser frykt.

Mens rikspolitikerne i Stortinget skal diskutere forslaget om endringer i pressestøtten, som ifølge tall fra Medietilsynet vil ramme 28 lokalaviser, mener flertallet av lokalpolitikere i en undersøkelse gjort av NorgesBarometeret på oppdrag av Mediebedriftenes Landsforbund (MBL), at lokalavisene har en viktig funksjon i lokaldemokratiet. Nærmere 2.000 har svart på undersøkelsen som ble gjort i månedsskiftet januar/februar.

Ni av ti kommunepolitikere mener lokalavis på nett og papir er enten svært viktig eller viktig for at innbyggerne skal kunne holde seg oppdatert på hva som skjer i kommunen.

Åtte av ti lokalpolitikere oppgir at lokalavisen på papir er viktig for dem for å kunne kommunisere med innbyggerne. Nærmere seks av ti sier det samme om lokalavisa på nett.

Nærmere åtte av ti av de spurte politikerne bruker også selv lokalavisa på papir til å holde seg oppdatert om hva som skjer i egen kommune.

 

Sosialt lim

- Avisene er et sosialt lim i lokalsamfunnet i tillegg til at den er nødvendig for demokratiet. Avisene speiler livene til folk, og holder dem oppdatert på nyheter og hendelser, sier direktør i MBL, Randi Øgrey til Dagsavisen.

Forslaget om at medier som er størst eller alene på sine utgivelsessteder, og har mellom 4.000 og 6.000 i opplag, ikke lenger skal få støtte, ble lagt fram før jul. Men Kulturdepartementet droppet å ta med forslaget da de skulle sende inn endringer i pressestøtten til godkjenning i ESA tidligere i år. Dette takket være sterke protester fra Venstre og Kristelig Folkeparti.

- Regjeringen kan ikke gjøre endringer i pressestøtten uten å konsultere oss. Da gjør de opp regning uten vert, sa parlamentarisk leder i KrF, Hans Olav Syversen til Dagsavisen 15. januar.

 

Tverrpolitisk

Fordelt på partier er også støtten til lokalavisene jevnt over stor, ifølge undersøkelsen. På spørsmål om lokalavisene er viktig for at innbyggerne skal holde seg orientert i lokalpolitikken, svarer politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i gjennomsnitt mellom 4,3 og 4,6 der de er blitt bedt om å gradere hvor viktig de synes dette er. 5 er svært viktig og 1 er svært lite viktig. Altså er det i snitt tverrpolitisk enighet om at lokalaviser er viktige for innbyggerne.

Masud Gharahkhani er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Drammen bystyre, i Buskerud fylke. I dette fylket har lokalpolitikerne gradert viktigheten av lokalaviser for innbyggerne til 4,2, altså at det er viktig.

- Jeg har inntrykk av at nordmenn flest setter stor pris på sine lokalaviser som faktisk omhandler det som skjer i deres eget nærmiljø. Det hever engasjementet for lokalpolitikk og lokale saker, og er således viktig for lokaldemokratiet, mener Gharahkhani.

 

Lokalt mangfold

Gruppelederen for Drammen Ap synes det er trist om mangfoldet av lokalaviser blir tynnet ut ytterligere.

- Det bør være et mangfold av medier også på det lokale planet. Her i Drammen ser vi jo tydelig hvordan tilstedeværelsen av flere aviser har hevet temperaturen og engasjementet i lokalpolitikken. Det gjør at både medier og politikere må skjerpe seg og jobbe hardere, og det har ingen av oss vondt av, sier han.

Selv er Gharahkhani flink til å kontakte lokale medier for å nå ut til folk med det han måtte ha på hjertet.

- Det holder folk orientert om utviklingen i deres nærområde, og det er en viktig kanal for dem som ønsker å komme med tilbakemeldinger til sine folkevalgte, konstaterer Gharahkhani. Han får også støtte fra sin partikollega på Stortinget, Arild Grande (Ap), som er mediepolitisk talsmann.

 

Håper hun lytter

- Lokalavisene er ekstremt viktige for vårt demokrati. Innsyn i den lokale makten og mangfold i ytringer er avgjørende for tillit og samhold, sier han.

Stortinget skal behandle forslaget før det eventuelt blir satt ut i livet, og fredag hadde kulturminister Thorhild Widvey (H) innspillsmøte om veien videre for pressestøtten. MBL håper at kulturministeren vil lytte til argumentene for å beholde opplagsgrensen slik den er.

- Da vil hun se at dette er et dårlig forslag hvis man ønsker å styrke lokalt mediemangfold og innovasjon i bransjen, sier Øgrey, som peker på at de lokalavisene som blir rammet av forslaget hadde i 2012 en drift som i praksis gikk i null.

- Kombinert med kraftig fallende annonseinntekter i bransjen, opplagsfall år for år, og en digital utfordring, må den økonomiske situasjonen karakteriseres som svært usikker. Rundt halvparten av bedriftene hadde negativt driftsresultat før finansposter og støtte i 2012, til dels svært negativt, sier Øgrey.

kultur@dagsavisen.no