Kristenn Einarsson fra Forleggerforeningen ser fram til en debatt om moms på bøker framover, men regjeringen rører ikke bokmomsen i førstkommende statsbudsjett. FOTO: MIMSY MØLLER

Frir til Stortinget om bokmoms

Bokbransjen frykter at mangfoldet i litteraturen vil bli oppspist dersom regjeringen innfører moms på papirbøker. Med en fersk utredning i ryggen ber de om null i moms både for e-bøker og papirbøker.

- Jeg håper vi fikk begrunnet det vi har ment lenge, og konklusjonen er jo tydelig, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, til Dagsavisen.

I går mottok han og de andre foreningene i bokbransjen rapporten de har ventet på fra Oslo Economics. Og konklusjonen til analytikerne er at momssatsen som har den aller beste samfunnsøkonomiske og litteraturpolitiske effekten er en moms på null.

I dag er det slik at e-bøker er underlagt en momsavgift på 25 prosent. Papirbøker har nullmoms, og har hatt det siden 1960-tallet, nettopp som et kulturpolitisk virkemiddel. Både forlag, forfattere og e-bokforhandlere har lenge påpekt at forskjellen bidrar til å sinke utviklingen av e-bøkene i Norge, som per dags dato står for en marginal del av bokmarkedet. Likevel uttalte kulturminister Thorhild Widvey til flere medier i går at hun ikke vil gjøre noe med bokmomsen i 2015.

 

Dyrere bøker

Men trolig blir dette tema for statsbudsjettet i 2016. Hvis regjeringen vil innføre en lik moms for e-bøker og papirbøker, på åtte prosent, som er blitt nevnt som en aktuell sats, vil det ramme slik, mener utredningen:

Papirbøker vil trolig bli dyrere, men prisveksten er mindre enn den forventede prisreduksjonen for e-bøker, når de får betydelig mindre moms.

Likevel viser bransjestatistikk at folk fortsatt velger papirbøker i større grad, og dermed kan man forvente en reduksjon i det totale boksalget.

Det er begrenset hvor mye forlagene kan la bøkene stige i pris, og dermed vil de måtte ta pengene de taper fra et annet sted. Analytikerne mener det er trolig at forlagene kommer til å kutte i antall titler de utgir, og at det er de titlene som det er knyttet mest risiko til som blir kuttet.

Reduksjon i salg av bøker og mindre marginer for forlagene vil trolig også ramme inntektene til forfatterne.

 

Færre bøker

- Det er tydelig hvordan dette slår ut for forfatterne. Innføres felles lavmoms på åtte prosent for papir og e-bøker, svekker det forfatternes økonomi. Det er stikk i strid med det regjeringen ønsker, sier leder av Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen.

Også Forleggerforeningens Kristenn Einarsson tror det er riktig at forfatterøkonomien og mangfoldet i det som blir utgitt er det som rammes av en eventuell moms på papirbøker.

- Hvis det er riktig at forlagene ikke kan ta igjen tapet de vil få av en åtte prosents moms igjen i bokprisene, så må de gjøre noe annet. Den enkleste kostnadsreduksjonen for en forlegger er å kutte i antall titler, sier Einarsson.

 

Taper 10 mill.

Hvis regjeringen velger å innføre nullmoms for begge type bøker, vil resultatet imidlertid bli at salget av bøker vil øke uansett hvilket format det er snakk om, mener analytikerne.

Staten vil imidlertid tape skattepenger dersom e-bokmomsen forsvinner. Per i dag regner man med at det er snakk om kun 10 millioner kroner, men dette vil kunne øke dersom flere kjøper e-bøker.

- Jeg håper at politikerne vil bruke dette, og nå skal vi snakke om utredningen i Stortinget, sier Einarsson.

 

Kan tilpasse

Ove Skaug Halsos, som la fram utredningen fra Oslo Economics i går, forteller at de også har tatt høyde for at forlagene vil kunne tilpasse seg en eventuell moms på åtte prosent ved at de ikke automatisk skrur opp prisene med åtte prosent for papirbøker, som kan skremme vekk lesere som synes det blir for dyrt (se faktaboks). De kan heller fordele det de taper på momsen slik at prisen på e-bøker ikke går fullt så mye ned. Dermed vil ikke forbrukerne merke like mye til prisstigningen.

- Forlagene vil være tjent med å sette en pris som ikke gjør at de mister salg. Derfor mener vi at det største utslaget en åtte prosents moms vil gi er mindre bredde og mangfold, og at det er særlig slik forbrukerne vil merke dette. Selv om forlagene kanskje klarer å tilpasse seg prismessig, vil de måtte kutte på andre måter, sier Halsos.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Hvis 8 % (papir)+ 8,7 %+ 1,7%

Hvis 0% (papir)0%+ 0,5 %

Hvis 8% e-bok)-18,5%- 15,1%

Hvis 0 % (e-bok)-25%- 15,2 %

Hvis prisen endres mekanisk

Hvis prisendringen tilpasses

Hvis 8 % (papir)-24,4%-12,8%

Hvis 0 % (papir)-11,4%- 11,3 %

Hvis 8% (e-bok)+422 %+ 268 %

Hvis 0% (e-bok)+ 401%+ 252 %

Momssats

Hvis prisen endres mekanisk

Hvis prisendringen tilpasses

Momssats

Dersom forleggerne tilpasser dette, så vil tilsynelatende ikke en moms på 8 prosent utgjøre stor forskjell fra nullmoms når det gjelder salg og pris. Disse tallene tar for seg skjønnlitteratur for voksne. Kilde: Oslo Economics. Grafikk: Dagsavisen.

Utrederne har tatt to ulike vurderinger av hvordan salg og priser vil endres ved nye momssatser. Det er tydelige forskjeller på om forleggerne velger å justere prisene mekanisk etter momsen, eller om de velger å tilpasse slik at de fordeler støyten på papir- og e-bøker.

Slik kan prisen endres:

Slik kan salget endres: