Det nye Furuset bibliotek skal åpne 2. januar neste år. ILLUSTRASJON: RODEO ARKITEKTER

Fra Øst-London til Oslo øst

Som ledd i å styrke bibliotekfilialene starter nå arbeidet med et nytt konsept ved det mest besøkte biblioteket i Groruddalen, Furuset filial. Inspirasjonen kommer fra London.

– Vi går fra å være et bibliotek og møtelokaler til å bli et helhetlig hus, forteller Mari Gudim Torp, leder for Furuset bibliotek. Med om lag 150.000 besøkende årlig er Furuset filial en av de mest besøkte bibliotekfilialene i Oslo. I bydelen der en fjerdedel er under 20 år gamle kommer mange til biblioteket for å få hjelp til mye forskjellig.

– Mange spør om hjelp til å skrive CV eller søke jobb. Vi hjelper til med det vi kan, eller henviser dem videre, forteller Torp. Men nå skal det bli enklere for folk som henvender seg om slike ting. Gjennom et samarbeid mellom biblioteket og bydel Alna skal flere kommunale tjenester samles på samme sted, blant annet ungdomstjenester, frivillighetssentralen og voksenopplæringen. Og med det utvides biblioteket til å bli dobbelt så stort.

 

Les også: Deichmanske meråpner dørene

 

Fra Øst-London

Inspirasjonen kommer fra konseptet Idea Store, som ble utviklet i London som et type læringssenter med bibliotektjenester, kurs og aktiviteter. Prosjektet hadde sin start i Tower Hamlets, en bydel øst i London.

– Tower Hamlets er en bydel med mange utfordringer, og befolkningen har det laveste utdanningsnivået i byen. Det var mange nedslitte bibliotekfilialer der, men så lagde de en 25-årsplan med en strategi om å gå fra 37 filialer til fem «idea stores» med læring, karriereveiledning og språkkurs, forteller sjef for Deichmanske biblioteker, Kristin Danielsen.

Siden 2007 har Furuset vært et satsingsområde innen Groruddalsatsingen, og i 2013 fikk prosjektet «Fremtidens bibliotek på Furuset» utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

Nå har prosjektet blitt et ledd i satsingen som følger av Oslos bibliotekplan, som ble lagt fram i fjor.

– Vi velger å satse på dette fordi det allerede er et så godt samarbeid mellom bydelstjenestene og biblioteket her på Furuset. Poenget med opprustingen av filialene i Oslo er at vi skal tilpasse bibliotekene de lokale forholdene og behovene i nærmiljøet. Dette skal være et sted for læring, ikke for de lærde, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V).

 

Les også: Jubler for nytt Tøyen-bibliotek

Les også: Vil gi Oslos borgere mer tillit

 

Østkant-bibliotek

Furuset bibliotek og aktivitetshus skal bli et sted der organisasjoner og lignende kan søke om å få ha arrangementer, det skal kunne huse konserter, dansekurs, men også være et bibliotek der man kan sitte i fred og gjøre lekser.

– Lokalmiljøet skal få forme dette huset, sier Bjercke.

– Det er ulike idealer for de ulike filialene, og forskjellige behov. Vi ser blant annet at folk på østkanten bruker mer tid på biblioteket enn på vestkanten. Der er det mer utlån av bøker som er i fokus, mens her er det mange som kommer og går uten å låne bøker, sier Danielsen.

Les også: Mobiliserer til bibliotekkamp

Les mer om bibliotekkampen:

Kulturetaten foreslår nye bibliotekskutt

Mobiliserer for bibliotekene

Demonstrerer for bibliotek

– Frp svikter bibliotekene