Forskere friskmelder ungdoms bruk av sosiale medier

Ungdom som trives sosialt, trives også digitalt. Det viser ny forskning.

 For unge kan ikke deres sosiale liv og deres liv på sosiale medier adskilles, sier Laura Sillanpää, som er sosiolog ved Sällskapet för mediefostran, i en pressemelding fra Nordisk Ministerråd.  

En gruppe nordiske forskere har laget rapporten #StyrPåSoMe – Er sosiale medier faktisk en trussel for unges trivsel. Der ser de nærmere på om det finnes en sammenheng mellom ungdoms mentale helse og deres forbruk av sosiale medier, heter det videre i samme pressemelding.

Hovedkonklusjonen er at sosiale medier alene ikke er en avgjørende faktor for ungdoms trivsel. Ungdom som trives generelt, gjør det også i sosiale medier.

Rapportens hovedforfatter, Michael Birkjær fra Institutt for Lykkeforskning anbefaler at vi slutter å skylde på ungdoms bruk av sosiale medier for å forklare ungdoms eventuelle mistrivsel. Han mener at vi heller må undersøke om de unge er ensomme, og om de mangler støtte hjemme, særlig fra foreldrene.