Heidi Marie Kriznik leder Forfatterforeningen, som feirer sitt 125 års jubileum og som nå vurderer å endre sine opptakskrav.

Forfattere i fagforeningsstrid

Nye Forfatterforbundet vil være en fagforening for alle forfattere. Nå vil også Forfatterforeningen revurdere inntakskravene. – På tide, men vi trengs likevel, sier Forfatterforbundets leder.

 

– 263 forfattere har meldt seg og betalt avgiften på 250 kroner. Så vil vi på Forfatterforbundets aller første landsmøte, den 7. april, foreslå en ordning for permanent medlemskap, sier Jan Ove Ekeberg til Dagsavisen.

Han er en av initiativtakerne til og leder av interimsstyret for den nye fagforeningen for skjønnlitterære forfattere, Forfatterforbundet. Det eneste man trenger for å bli medlem der, er ifølge foreningens nettsider et ISBN-nummer som bevis på at man har gitt ut bok.

– Forfatterforbundet skal være en fagforening for alle. I alle år har hele sjangere vært utelukket fra medlemskap i Den Norske Forfatterforeningen (DnF). Blant annet serieforfattere. Når en forfatter som Frid Ingulstad på kort tid får både Riksmålsforbundets ærespris og Kongens fortjenestemedalje, men etter fire søknader fremdeles ikke får bli medlem i DnF, er det skammelig. Det er det mange i DnF som også ser, sier Ekeberg.

Diskusjon

På helgas medlemsmøte i DnF var nettopp kriterier for medlemskap det store diskusjonstemaet. Ifølge DnFs møtereferat mente noen at opptakskravet er for strengt, andre ikke, men de fleste synes enige om at det må finnes en viss «nedre grense» for medlemskap for å hegne om foreningens litterære tyngde, legitimitet, autoritet og identitet som kunstnerorganisasjon. Referatet konkluderer med at «det lot til å være bred enighet om at DnF i det kommende året bør vurdere og eventuelt justere medlemskapskriteriene».

– Positivt, og på høy tid, sier Ekeberg.

Han regner med at Forfatterforbundet er en viktig grunn til at diskusjonen kommer akkurat nå.

– Vi diskuterer medlemskriteriene hele tida. Senest for fire år siden ble de endret, sier Heidi Marie Kriznik, som er Forfatterforeningens (DnF) leder.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Minstekrav

I dag sier DnFs vedtekter at man for å bli medlem må være en norsk forfatter som «har skrevet og offentliggjort verker, hvorav minst ett av litterær verdi», og at «minstekravet for å søke om medlemskap er to skjønnlitterære bøker for voksne».

– Alle som tok ordet i debatten mente at det fortsatt må være en nedre grense for medlemskap. DnF er både en kunstnerorganisasjon og en fagforening. Vi er her også for å ta vare på språket, på det skjønnlitterære faget. Også i andre kunstarter fins det flere organisasjoner, for eksempel hos bildekunstnerne, sier Kriznik.

Bibliotekpenger

En ting Forfatterforbundet ønsker å endre, er hvem som tjener på biblioteksvederlagsordningen. Enkelt forklart, er dette penger staten betaler forfatternes organisasjoner for at bøkene deres er gratis tilgjengelig på bibliotekene. Pengene – i fjor 109 millioner – fordeles til bransjeorganisasjonene, inkludert DnF, som igjen deler dem ut i form av stipender for forfattere.

– Serie- og krimforfattere, som sjelden er med i DnF, er ofte mest populære, og mest utlånt. Likevel er de avskåret fra disse pengene, og fra å søke stipender i organisasjonene. Selv om de er med på å opparbeide vederlagene gjennom utlån, sier Jan Ove Ekeberg.

Alle kan søke

Men dette stemmer ikke, sier DnFs Heidi Marie Kriznik.

– At vi ikke har individuelle vederlag i Norge, er politisk bestemt. Det er tenkt som en kulturpolitisk ordning der pengene går til nyskaping av litteratur, og for å oppnå bredde og mangfold og at noe annet enn markedet skal styre hva slags litteratur vi har i Norge, og som et tilskudd til kunstnerøkonomien. Medianinntekten hos våre medlemmer er på 120.000 kroner. At de som innfrir DnFs kriterier for medlemskap også stiller sterkt når det deles ut stipend til sterke forfatterskap er ikke tilfeldig. Men det betyr ikke at forfattere som ikke er medlemmer i DnF ikke kan søke slike stipender. Det kan de. Det er nedfelt i lov, sier hun.

Heidi Marie Kriznik legger til at det er mange sjangere i DnF.

– Krim er godt representert. Tom Egeland har sittet i styret i åtte år, sier hun.

To komiteer

Ett populært forslag ved DnFs årsmøte var å dele inn i én opptakskomité og én stipendkomité.

– På høy tid. Å nesten utelukkende gi stipend til sine egne medlemmer er ikke bra. Men det var ikke vår motivasjon for å etablere Forfatterforbundet. Det var å skape en åpen fagforenign for forfattere fra alle sjangere. DnF har hatt veldig stor definisjonsmakt veldig lenge. Men nå skjer det mye nytt i feltet vårt. Jeg mener at alle, enten de skriver bok 94 i Sønnavind-serien og heter Frid Ingulstad, eller jobber åtte år med en roman og heter Dag Solstad, er forfattere og bidrar til norsk litteratur på viktig måte. Da må alle få kunne organisere seg. Det kan de nå, sier Jan Ove Ekeberg.