Ifølge Storytel har de over 25.000 abonnenter som betaler 169 kroner i måneden for strømming av lydbøker og e-bøker. Dette skal utgjøre minst 4,2 millioner kroner i månedlige abonnementsinntekter.

Forfattere får smuler fra strømming

Forfatterforeningen oppfordrer sine medlemmer til å kreve bedre vilkår fra Cappelen Damm.

 

– For en lydbok som koster 149 kroner pleier forfatteren å få omkring 23 kroner for et salg. For lytting til samme bok i Storytel kan forfatteren sitte igjen med under ti kroner, sier Sigmund Løvåsen, leder for Den norske Forfatterforening.

Det er i et innlegg på Forfatterforeningens nettsider at Løvåsen oppfordrer sine medlemmer til å kreve bedre vilkår fra forlaget Cappelen Damm. Forlaget eier 50 prosent av strømmetjenesten Storytel, og har samtidig som oppgave å gi royalties til sine egne forfattere for lyttinger i denne tjenesten.

Les også: Overrasket over Gyldendals nei

Eier halvparten

Ifølge Storytel selv er det i dag over 25.000 mennesker som abonnerer på strømmetjenesten som gir tilgang til lydbøker og e-bøker for 169 kroner i måneden. Storytel gir en ukjent andel av inntektene sine til forlagene, som har ansvar for å gi forfatterne en viss del av deres nettoinntekt.

Ifølge Forfatterforeningen gir Cappelen Damm sine forfattere 20 prosent av det de mottar fra Storytel. Hvor mye dette betyr i kroner og øre for hver forfatter varierer, men ifølge foreningen kan forfattere altså motta under 10 kroner per lytting.

– Vi er kritiske til at Cappelen Damm som eiere av Storytel kan forhandle med seg selv og eventuelt godta dårlige vilkår fra Storytel. Dette presser vårt royaltygrunnlag ned, samtidig som de kan tjene mer penger på sitt eierskap i Storytel. Det er en uheldig situasjon og den mørke siden ved vertikal integrasjon i bransjen, sier Løvåsen.

Forfatterforeningen er i forhandlinger med Forleggerforeningen om en felles avtale for lydbøker i abonnementstjenester.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forhandlinger

– Fram til denne avtalen kommer på plass så gjelder de avtalene som forlagene inngår med den enkelte forfatter. Da står også forfatterne fritt til å kreve bedre vilkår enn det Cappelen Damm tilbyr i dag, sier Løvåsen. Han håper at en felles avtale kommer på plass i løpet av året.

– Det er nok et stykke fram til enighet, men vi håper at vi snart skal komme i mål, sier han.

Ansvarlig for Storytel, Håkon Havik, hevder det finnes forfattere som kan tjene gode penger på strømmetjenesten.

Krever volum

– Enkelte norske forfattere kan tjene opp mot 250.000 kroner i royalties. Men da må det selvsagt volum til, sier Håkon Havik, ansvarlig for Storytel.

Havik mener Forfatterforeningens innlegg må ses i lys av forhandlingene som foregår om en fellesavtale for lydbøker.

– Det er vanskelig å gi noen kommentar til dette annet enn at jeg ønsker forhandlingspartene lykke til, og at jeg har et sterkt håp om at forfatterne får royalties som de er fornøyd med, sier han.

Havik forteller at Storytels inntektspott fordeles ut fra hvor mange bøker som lyttes til i snitt per bruker per måned. Hvis det lyttes til få bøker en måned, vil de forfatterne som er blitt lyttet til få høyere royalty enn hvis potten må deles på flere.

– Vi ønsker selvsagt at forfatterne skal få godt betalt, men utfordringen er at mange av kundene våre forventer lav pris. Hvordan skal vi løse det, spør Havik.

Mer enn Spotify

Han forteller at det er derfor Storytel har valgt å fokusere på såkalte backlist-bøker, altså bøker som er såpass gamle at de ikke er bundet av fastpris, som gjelder første året etter utgivelse.

– Vi retter oss inn mot pocketmarkedet. Vi mener det er en fornuftig måte å balansere ønsket om å levere gode bøker samtidig som forfatterne ikke skal få dårlig betaling, sier han.

Han bekrefter at det kan stemme at forfattere får såpass lite som under ti kroner for lytting til deres lydbok.

– Hvor mye de får er en sak mellom forlaget og forfatteren, selv om inntekten forlaget får fra Storytel selvsagt har en betydning. Samtidig tror jeg nok forlagene som leverer bøker til oss utbetaler flere hundre ganger høyere royalties til forfatterne enn Spotify gjør til musikere, sier han.

Havik minner også om at Storytels tjeneste er momsbelagt.

– Hvis tjenesten hadde fått momsfritak slik som ellers i bokbransjen, ville nok forfatternes royalty ligget tettere opptil royaltyen de får for salg av pocketbøker, sier han.

Dagsavisen har vært i kontakt med Cappelen Damm som ikke vil kommentere royalties de gir forfatterne. De viser til Storytel for uttalelser.

Les også: - Bokbransjen må komme mer på banen