Dikter Jan Erik Vold ser paralleller til dagens norske politikk i bøkene hans far Ragnar Vold skrev fra 30-tallets Tyskland. Nå kommer de i ny utgave. FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Fordømmer norsk asylpolitikk

Når Jan Erik Vold gjenutgir sin fars bøker om nazismen på 30-tallet, ser han paralleller til norsk politikk i dag.

– I Norge i dag har vi en justisminister som ser det som sin oppgave å bli kvitt asylfamilier og bortforklarer det for Stortinget. Vi har en borgerlig regjering som vil gjøre det straffbart å hjelpe flyktninger i nød. For meg minner dette om Tyskland tidlig på 30-tallet, sier Jan Erik Vold.

På Holocaustsenteret i dag presenterer den folkekjære dikteren nyutgivelsen av faren Ragnar Volds bøker om framveksten av nazismen i Tyskland på 30-tallet: «Tyskland marsjerer» (1934) og «Mennesket søker fotfeste» (1939).

– Rasepolitikk

Ragnar Vold var utenriksmedarbeider i Dagbladet og rapporterte fra Tyskland fra 1930 fram til han ble tvunget på flukt av nazistene i 1933. De to bøkene  han skrev før krigen, utgis nå samlet i ett bind, under tittelen «Terror underveis blir terror ved veis ende», med forord av Jan Erik Vold og etterord av professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet og  professor i litteraturvitenskap Harald Bache-Wiig. Jan Erik Vold mener bøkene har sterk aktualitet i dag:

– Når Ragnar Vold rapporterer fra et rasistisk Tyskland og vi ser de samme tendensen i vårt eget land, 80 år etter, blir det klart at dette er aktuelle bøker: Jeg tenker særlig på alle innstrammingene og forbudene som kom i Tyskland – sammenlignet med det umenneskelige ved å foreslå at det skal bli straffbart å hjelpe tiggere. Og å sende asylbarn tilbake til Afghanistan mens Afghanistan selv har protestert – det er rasepolitikk, fastslår Vold, og fortsetter:

– Vår asylpolitikk er avskyelig. Sverige er forberedt på å ta imot 100.000 flyktninger i år, Norge tok 1.000 i fjor. Vi som er Europas rikeste nasjon, skyver dem ut. Det er hårreisende, mener Vold.

Jan Erik Vold har jobbet lenge med farens tekster. I  2006 ga han ut «Motstand», en samling av Ragnar Volds artikler i Dagbladet fra 1930 til 1945.

– Ragnar Vold så nazismen komme før svært mange andre. Han dro til Tyskland for egen maskin for å rapportere om hva som skjedde. Han var drevet av et journalistisk kall. Ragnar Vold representerte kritisk journalistikk og selvstendig tenking. Han oppsøkte folk og rapporterte om virkeligheten, mener Jan Erik Vold.

Lyttet ikke til advarslene

Han har liten forståelse for dem som i ettertid har hevdet at de ikke kunne vite hva som foregikk i Tyskland før krigen. Allerede tidlig på 30-tallet rapporterte Ragnar Vold om nazistisk vold og terror, om antisemittisme og jødeforfølgelser.

– Ragnar Vold skrev om alt dette. Informasjonen var tilgjengelig. Men Aftenposten, den norske borgerpressen og det norske borgerskapet ville ikke vite hva som virkelig skjedde i Tyskland. De kalte Dagbladet for «Krigsropet». Senere måtte de innrømme at Ragnar Vold hadde rett, sier Jan Erik Vold.

– Mange i Norge likte at det gikk bra i Tyskland, de heiet på Hitler. Allerede i 1934 viste han hvordan alle tegn i Tyskland pekte mot at landet var forberedt på å gå til krig. Han var frustrert over at folk ikke ville lytte til advarslene, sier Jan Erik Vold.

I dekning

Etter at Ragnar Vold kom tilbake til Norge, skrev han de to bøkene som nå er nyutgitt: «Tyskland marsjerer» er en reportasjebok, mens «Mennesket søker fotfeste» er en ideologisk kritikk av både nazismen, fascismen og Stalins kommunistiske regime.

Dagbladet fortsatte å komme ut fram til 1943. Da gikk Ragnar Vold i dekning for tyskerne. Etter frigjøringen ble han utenriksredaktør i Dagbladet, hvor han fortsatte fram til sin død i 1967, bare 60 år gammel. Han snakket sjelden om krigen, forteller Vold.

– Først da jeg var dratt til California for å studere i 1963, skrev jeg til far og ba ham fortelle om hva han hadde vært med på under krigen. Et par måneder etter fikk jeg et langt brev tilbake, 20 sider. Jeg kunne se at han hadde strevd med å skrive det. Der fortalte han blant annet om en venn i motstandsbevegelsen som hadde tatt sitt eget liv under forhør og tortur i Møllergata 19. Dette lå tungt på ham. Andre verdenskrig og kampen mot nazismen ble Ragnar Volds avgjørende livserfaring, sier Jan Erik Vold, og fastslår:

– I mange år var Ragnar Vold  et glemt navn. Han fortjener en plass i norsk litteratur. Disse bøkene er klassikere innen norsk politisk reportasje, og de har lenge vært umulig å oppdrive. Dette er Ragnar Volds politiske og menneskelige testamente.

 

 

Frp-statssekretær avviser kritikken

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet reagerer kraftig på kritikken fra Vold.

– Jeg synes det er ganske surrealistisk å bli sammenlignet med Tyskland i tiåret før andre verdenskrig startet og det som skjedde der, sier Kallmyr.

Han viser til at Norge gir opphold og beskyttelse til asylsøkere etter internasjonale konvensjoner. De som får avslag fordi de ikke trenger beskyttelse, blir returnert til hjemlandet sitt.

– Slik gjør alle land, sier han.

Kallmyr reagerer også på at Vold påstår at regjeringen vil straffe dem som hjelper flyktninger.

– Hvor han har det fra, vet ikke jeg, sier statssekretæren

Han tror det dreier seg om en misforståelse om medvirkningsansvaret i forslaget om tiggerlov som var ute på høring.

– Her vil jeg understreke at det lå et vinningsvilkår inne – det vil si at det ikke var de som hjelper folk som blir straffet, men de som tjener penger på å få folk til å tigge. Og det er noe ganske annet. Jeg tror ikke vi skal definere det som hjelp, sier Kallmyr.