Flere norske politikere støtter oppropet for Assange

Flere partier varsler at de vil gjøre som Rødt og Bjørnar Moxnes: Støtte det internasjonale oppropet for Julian Assange.

Saken er oppdatert.

– Jeg vil jo derfor selvfølgelig støtte dette oppropet. Dette er en varslersak av stor internasjonal betydning, sier Venstres kulturpolitiske talsperson på Stortinget, Carl-Erik Grimstad. Han tar dermed utfordringen Bjørnar Moxnes kom med i mandagens utgave av Dagsavisen, der han ba flere norske parlamentarikere og politikere gi sin tilslutning til det internasjonale oppropet som gruppen «Lawyers for Assange» står bak.

Les også: Oppfordrer norske politikere til å støtte opprop for Assange

Risikerer tortur

Gruppen, som består av mer enn 160 advokatforeninger og advokater, henvender seg direkte til statsminister Boris Johnson og britiske myndigheter. De ber om at Storbritannia ikke utleverer Assange til USA, og kritiserer selve rettsprosessen. De mener Assange risikerer tortur og fengsel i 175 år om han blir utlevert.

Sonet i 10 år

Også SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård kommer til å slutte seg til det internasjonale oppropet.

– Det er presse- og publiseringsfrihetens står for retten i Storbritannia i dag, derfor må vi reagere, sier han i en e-post til Dagsavisen.

– Wikileaks` publisering av dokumentasjon om amerikanske krigsforbrytelser er vår tids «pentagon papers», mener han, og får støtte av Grimstad.

– Jeg har jo uttalt meg om dette i egenskap av pressemann, tilbake i 2010, i forbindelse med Wikileaks-papirene som ble levert til blant annet The Guardian, og som senere flere norske aviser publiserte utdrag fra. Jeg mener det samme i dag: At dette er en varslersak av stor internasjonal betydning, sier Grimstad.

– Den skal ikke behandles med den rettsprosedyren som amerikanerne legger opp til. Det er selvsagt nyanser i dette: Når Wikileaks publiserte navn på agenter og etterretningsfolk, da må det være anledning til å reagere, presiserer Grimstad.

– Men Assange har gjennom ti år sonet en straff som er bortenfor alle strafferammer, etter norsk standard. Jeg kan ikke skjønne at Storbritannia skal legge seg på samme nivå som amerikanerne gjør.

Høyre: Støtter ikke

Men ellers er norske politikeres engasjement for Assange ikke særlig stort. Dagsavisen har vært i kontakt med politikere og kommunikasjonsfolk i MDG og Frp, uten at noen av dem hittil har svart på om de vil slutte seg til oppropet. Ap svarer at de ennå ikke har tatt stilling til saken. Det har heller ikke KrF. Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen svarer også at partiet hennes ikke har diskutert saken ennå, men skriver i en e-post til Dagsavisen:

–  Siden jeg intuitivt er veldig opptatt av pressefrihet og syns de lekkasjene som Wikileaks sto bak var viktige å få fram, så er dette oppropet noe jeg kan vurdere å slutte meg til. 

Høyres kulturpolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen svarer  ganske enkelt slik:

– Jeg støtter ikke oppropet.

– Den øredøvende stillheten fra det store flertallet av norske politikere er dypt bekymringsverdig, sa Rødts leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes Dagsavisen mandag.

Markering utenfor Stortinget

Også Norsk PENs Katarina Goldfain Johnsen etterlyser norske politikeres engasjement i Julian Assanges sak. Hun har merket seg at det er særlig søramerikanske parlamentarikere som har sluttet seg til oppropet, og politikere fra Assanges hjemland Australia. Men også en rekke tyske parlamentarikere har sluttet seg til, i tillegg til politikere fra Sveits, Italia og Slovenia.

Mandag ettermiddag holder Johnsen appell utenfor Stortinget, i en støttemarkering for Julian Assange.

– Norsk PEN vil gjerne utfordre våre politikere til å bli engasjert i saken for Julian Assange, til å sette seg inn i og forstå hvilke implikasjoner dette kan få for ytrings- og pressefriheten i hele verden, sier Johnsen i appellen.

– Vi ber våre politikere om å tørre å si fra, vise at ytringsfrihet ikke bare er et ord for festtaler, men at de også er villige til å stå opp når det gjelder.

Les også: Stans utleveringen av Assange