«Bølgen», som ble redningen for norsk films besøkstall i 2015, viser tydelig den karakteristiske naturen rundt Geiranger. FOTO: FANTEFILM

Flere filmer i Norge

Filmbransjen har vært svært bekymret for utflagging av norsk filmproduksjon. Men ferske tall fra Norsk filminstitutt viser en økning i andel innspillinger i Norge de to siste årene.

 

– Det er fortsatt en betydelig del av innspillingsdagene til norske filmer som ligger i utlandet, men vi opplever en betydelig nedgang fra «toppåret» 2013. En sterkt svekket norsk krone, vil trolig gjøre det mindre attraktivt å legge innspilling til utlandet i tida framover, sier Sveinung Golimo, konsulent for spillefilm i Norsk filminstitutt (NFI).

Det var i 2013 at filmbransjens advarsler for alvor begynte å bli hørt. Etter 2010 økte antall norske filmproduksjoner som valgte å filme i utlandet dramatisk, og det ble varslet at utflaggingen kunne bety en svekkelse av hele filmmiljøet i Norge.

Høye priser og manglende insentivordning i Norge ble pekt på som årsaker til at filmproduksjoner ble lagt til utlandet.

Men tall fra den ferske årsrapporten til Norsk filminstitutt viser en viss bedring fra 2013 til 2015:

Mens om lag 45 prosent av de norske premierefilmene i 2013 var filmet i utlandet, var prosenten for 2015 nede i 31 prosent.

Les også: Nå vil de ta filmparken tilbake

Bruker mest hjemme

En bekymring hos bransjen har vært at stadig flere statlige filmstøttekroner legges igjen i utlandet.

– Vi har til årets rapport også fått fram tall som viser hvor stor andel av disse filmenes budsjett som ble brukt i utlandet. Disse tallene viser at selv de filmene som hadde lagt innspillingen til utlandet, likevel brukte mer penger i Norge enn der de spilte inn filmen, forteller Golimo.

Hos ni av ti av 2015-premierefilmene som valgte å filme i utlandet, er størst del av budsjettet brukt i Norge, ifølge årsrapporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oslo-dominans

NFI har sett på perioden 2011–2015 i sin helhet og funnet ut at blant alle premierefilmene disse årene er 28 prosent spilt inn i utlandet, 37 prosent spilt inn i Oslo og Akershus, og 35 prosent i resten av landet.

Mengden innspillinger i hovedstadsområdet kan kanskje forklares med at NFI bevilget 80 prosent av sine støttekroner til produksjonsselskaper med adresse i Oslo eller Akershus i 2015.

Golimo påpeker imidlertid at fordelingen blir noe annerledes om man ser på antall tilskudd.

– Da er andelen 60 prosent. Dette er knyttet til at det innenfor dokumentarfilm, kortfilm og dataspill er langt bedre geografisk spredning av produksjonsmiljøene. Men disse formatene har en lavere andel av tilskuddsmidlene. Innenfor kinofilm og tv-serier er fortsatt en stor andel av produksjonsselskapene etablert i Oslo-området, sier Golimo.

2,5 millioner så norsk film på kino i 2015. Det er en nedgang på ni prosent siden 2014. Nedgangen kommer på tross av at det totale kinobesøket gikk opp. Økt besøk på utenlandsk film og nedgang for norsk film ga en andel på 20,5 prosent for norsk film, mot 24,4 prosent i 2014.

Les også: Vil ha belgisk boost til Norge