Film

«A Quiet Place 2» er høyspenning på lavt volum

«A Quiet Place» var en beskjeden produksjon som tjente inn tjue ganger budsjettet og ble Paramount-studioets største kassasuksess på flere år. Nå kommer oppfølgeren.

«A Quiet Place 2» med Emily Blunt plasserer seg i skrekkfilmens øvre kvalitetssjikt.