Film

«Burnout»: Et sterkt blikk

Fanger tidsånden til et helt land.

Dagsavisen anmelder

5

DRAMA

«Burnout»

Regi: Nour Eddine Lakhmari

Mar/No. 2017

TROMSØ (Dagsavisen): Når norskmarrokanske Nour Eddine Lakhmari, som bodde over tjue år i Norge, setter blikket på hjemlandet og storbyen Casablanca, ser han utenfra og inn. I det ligger erkjennelsen av et samfunn på randen til kollaps.

Gjennom et lappeteppe av historier som mer eller mindre flettes inn i hverandre, beskriver han samfunnet fra de som lever nederst til de vellykkede og velsituerte, hvor den ene ikke er mer sympatisk enn den andre. Her er en gutt som livnærer seg som skopusser mens han drømmer om å kjøpe en beinprotese til moren. Her er den motvillige arvtakeren til et forretningsimperium, en lege som prostituerer seg, en blivende minister og sexkunde som preker abortmotstand og moral, og en gallerist som får et etisk sett diskutabelt tilbud. Sammen og med et galleri av kynikere og slitere rundt hver og en av dem, skapes et bilde av samfunn som er - for å si det med tittelen - utbrent.

Lakhmari langfilmdebuterte med «Blikket» («Le regard») i 2005, og har siden laget filmer med Marokko som utgangspunkt. «Burnout» er hans mest ambisiøse til nå, hvor han gir både historien og rollefigurene tid til å utvikle seg i tråd med fabelens virkemidler.

Med vakker og varm filming og et åpent sinn løfter han fram den enkelte med empati og respekt, alt mens han viser tydelig antipati for de mekanismene i det marokkanske samfunnet som forfekter dobbeltmoral og utnyttelse. Slik blir «Burnout» en dypt menneskelig og politisk film om de valgene man som individ hele tiden må ta stilling til for å bevare selvrespekt og egenverdi.